Kommentar:

«Ord er mektige våpen»

Debatt er livsviktig i et samfunn. Hvordan kan vi i fellesskap bidra til et debattklima som motvirker hat og fiendskap?

Ytringer: Hatefulle ytringer kan gjøre stor skade, og bidra til at folk vegrer seg for å si hva de mener. Den utviklinga må vi bidra til å snu. Illustrasjon: NTB scanpix 

Kommentar

I rapporten om trender innen kriminalitet i Norge skriver politiet at netthets og hatefulle ytringer har økt betraktelig. Forskning tyder på at det er en sammenheng mellom hatefulle ytringer på nett og fysisk vold. Derfor gir det grunn til bekymring at debattklimaet er blitt hardere, også i vårt eget område. Det må vi gjøre noe med.

Møre og Romsdal fylkeskommune har anmeldt en person som i et kommentarfelt på smp.no skriver «Skyt begge to» under en artikkel som handler om at fylkesrådmannen ønsker å avlyse anbudskonkurransen for Nordøyvegen.


Møre og Romsdal fylkeskommune har anmeldt ytring i kommentarfelt

Kvinne oppfordret til drap i kommentarfelt om Nordøyvegen

Debatten om Nordøyvegen har nådd sitt foreløpige bunnpunkt, da en person i Sunnmørspostens kommentarfelt oppfordret til drap.


Det er ulovlig å oppfordre til vold og drap, og det er viktig å være tydelig på det. Selv om folk kan slenge ut av seg forferdelige ord som de egentlig ikke mener, så er det like fullt uakseptabelt. Orda gjør noe med oss.

Det er forståelig at forslaget om å avlyse anbudsprosessen for Nordøyvegen utløser fortvilelse og frustrasjon. Mange har kjempet, håpet, trodd på løfter og blitt skuffet gang etter gang. Likevel er det avgjørende å klare å skille sak fra person. Fylkesrådmannen gjør jobben sin når han legger fram sine beregninger og konklusjoner. Det er helt på sin plass å være uenig, komme med motargumenter, kritisere beregningsgrunnlaget og de vurderingene som er gjort. Men å komme med trusler overfor personer man er uenig med, uansett om det er byråkrater, politikere eller privatpersoner, er langt over streken. Det gjelder i alle typer saker.

I sommer kunne vi lese i Aftenposten om overlevende fra Utøya som har måtte leve med trusler og grov hets i etterkant av 22. juli. Det er ufattelig. Miljøpolitiker Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal ble til og med utsatt for aggressive kommentarer da de delte den gledelige nyheten om at de venter barn. Digital mobbing er et stort problem blant barn og unge, og da må i alle fall vi voksne vise folkeskikk.

Det politiske Norge hegner om Berg og Trædal – massiv kritikk mot hetserne

Lan Marie Nguyen Berg og Eivind Trædal får gratulasjoner og unison støtte fra hele den politiske eliten i Norge etter den grove hetsen de er blitt utsatt for.


Rapport om status for ytringsfrihet i Norge viser at det er mange som er redde for å ytre seg om kontroversielle tema. Hetsing og hatprat kan bli en så stor belastning at personer ikke lenger orker å delta i det offentlige ordskiftet. Dersom stadig flere blir redde for å ytre seg, blir vi et fattigere samfunn. Som mediehus skal Sunnmørsposten legge forholda til rette for en konstruktiv og saklig debatt. Når orda «Skyt begge to» ble liggende i et kommentarfelt på vår nettside i flere timer, så er det kritikkverdig. Derfor må vi gå gjennom rutiner og avtaler for å hindre at noe tilsvarende skjer igjen.

Uenighet og meningsbryting kan skape positiv energi, framdrift og utvikling i et demokrati. Ei sak har som regel flere sider. Men vi må være villige til å lytte til hverandre. Hvis vi tillegger meningsmotstandere motiver de ikke har, og tar alt i verste mening, kan viktige debatter komme helt på villspor. I Vær varsom-plakaten står det at både ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke. Det er ei nyttig påminning i alle sammenhenger.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.