Kommentar:

Forbi «point of no return»

Når enden av rullebana rasar mot deg, skal du ha gode nervar for å avbryte «take off» i siste liten.

Tøft: Dei fleste i fylkesutvalet meiner saka er vanskeleg, men fleirtalet går likevel inn for å bygge Nordøyvegen. Fra venstre: Frank Sve, Charles Tøsse, Knut Støbakk, Iver Nordseth, Tove Lise Torve og Per Vidar Kjølmoen.  Foto: Staale Wattø

Kampen om tala er neppe det som vil snu dette no. Skjellsord og harde skuldingar er heller ikkje det som får eit tvilarhjarte til å smelte

Kommentar

Slik har mange fylkestingspolitikarar i Møre og Romsdal det no, som pilotar på eit fullasta, digert passasjerfly. Slår dei full brems, risikerer dei å brase på buken ut i utmarka. Men prøver dei å ta av, er dei heller ikkje trygge på at dei klarer å løfte flyet på vengjene.