Kommentar:

Forbi «point of no return»

Når enden av rullebana rasar mot deg, skal du ha gode nervar for å avbryte «take off» i siste liten.

Tøft: Dei fleste i fylkesutvalet meiner saka er vanskeleg, men fleirtalet går likevel inn for å bygge Nordøyvegen. Fra venstre: Frank Sve, Charles Tøsse, Knut Støbakk, Iver Nordseth, Tove Lise Torve og Per Vidar Kjølmoen. 

Kampen om tala er neppe det som vil snu dette no. Skjellsord og harde skuldingar er heller ikkje det som får eit tvilarhjarte til å smelte

Kommentar

Slik har mange fylkestingspolitikarar i Møre og Romsdal det no, som pilotar på eit fullasta, digert passasjerfly. Slår dei full brems, risikerer dei å brase på buken ut i utmarka. Men prøver dei å ta av, er dei heller ikkje trygge på at dei klarer å løfte flyet på vengjene.