Kommentar om Nordøyvegen:

«Eit vedtak med hjartet»

Hadde Møre og Romsdal fylke hatt struttande musklar og vore full av overskot, hadde ikkje spenninga i vore like stor. Då ville igjen Nordøyvegen vorte vedteken med stort fleirtal. Det er ikkje viljen det har stått på.

Øybuar: Roger Osen (Ap) sette ord på det vanskelege dilemmaet fylkespolitikarane stod i mellom økonomi og omsynet til øybuarane. Han røysta til slutt med ein øybuars hjarte.   Foto: Staale Wattø

Mange røysta med hjartet, og gav Nordøyfolket ein fortent billett til ei ny, trygg framtid

Kommentar

Hadde Møre og Romsdal fylke hatt struttande musklar og vore full av overskot, hadde ikkje spenninga i vore like stor. Då ville igjen Nordøyvegen vorte vedteken med stort fleirtal. Det er ikkje viljen det har stått på.