Millionar på ville vegar

Nok eit lovbrot rundt offentlege innkjøp blei avdekt denne veka.

GRAVERANDE: Utfyllingsarbeidet på Flatholmen blei stoppa på dagen då lovbrotet rundt anskaffinga blei oppdaga. No er arbeidet i gang igjen, denne gongen i lovlege former med ein entreprenør som har rammeavtale om graving og transport med kommunen.  Foto: Staale Wattø

Kommentar

På Flatholmen har entreprenøren OK Entreprenør AS utført anleggsarbeid for 1,6 millionar kroner. Entreprenøren hadde fått oppdraget utan konkurranse. Det er brot på Lov om offentlege anskaffingar.

Oppdragsgjevar Ålesundregionens Havnevesen, ved hamnefut Ole Christian Fiskaa, starta kontroll med millionkjøpet først etter at Sunnmørsposten stilte spørsmål om anleggsarbeidet.