Millionar på ville vegar

Nok eit lovbrot rundt offentlege innkjøp blei avdekt denne veka.

GRAVERANDE: Utfyllingsarbeidet på Flatholmen blei stoppa på dagen då lovbrotet rundt anskaffinga blei oppdaga. No er arbeidet i gang igjen, denne gongen i lovlege former med ein entreprenør som har rammeavtale om graving og transport med kommunen.  Foto: Staale Wattø

Kommentar

På Flatholmen har entreprenøren OK Entreprenør AS utført anleggsarbeid for 1,6 millionar kroner. Entreprenøren hadde fått oppdraget utan konkurranse. Det er brot på Lov om offentlege anskaffingar.