Kommentar:

«Hvilken diagnose passer sjukehusstyret?»

Hvilken diagnose skal vi sette på sjukehusstyret. Tunghørt eller svaksynt?

Tunghørt: Styremøte Helse Møre og Romsdal. Nestleder May Helen Molvær Grimstad har allerede trukket seg. Vi mener helseminister Bent Høie raskt bør bytte ut styreleder Ingve Theodorsen og resten av de eieroppnevnte styremedlemmene.  Foto: Torbjørn Eidhammer

Kommentar

Jeg er fullstendig klar over at det ikke er enkelt å styre sjukehussektoren. Det er definitivt ikke enkelt å styre sektoren i fogderifylket Møre og Romsdal. Men man må kunne stille spørsmål om det er nødvendig å gjøre det vanskeligere enn hva det faktiske er.