KOMMENTAR:

«Då han låg på kne og trygla, var det for seint»

Fyll og bråk på fly er eit aukande problem. Rabiate passasjerar er ein tryggleiksrisiko som må takast på alvor.

Flyfyll: Det blir stadig meir fyllebråk på norske passasjerfly, og det svekker tryggleiken.   Foto: Staale Wattø

Kommentar

Luftfartstilsynet fekk i fjor melding om 29 uregjerlege flypassasjerar. Til no i år har dei allereie fått 30 meldingar, sjølv om vi berre har kome halvvegs i året, skriv Dagsavisen.