Kommentar om dei ulydige på Sunnmøre:

«Sprit, spetakkel og gift i morsmjølka»

Den nystifta aksjonsgruppa for sivil ulydnad ute på Haramsøya bur seg på bråk. Dei har å slekte på.

Grautneset-aksjonen Her vert Sigmund Rødal boren bort av lennsmannsbetjentane Ole Bjørn Harang (t.v.) og Frode Haugen, seinare lensmann i Sula.   Foto: Knut Enstad

Kommentar

«Den som gøyr sjølv, han slepp å halda Hund», står det i Norske Ordsprog av Ivar Aasen (1856).