Skyld ikke på folket på Nordøyane

Temperaturen rundt fylkeskommunens skakkjørte økonomi når stadig nye høyder. Nå føler folk på Nordøyane at de blir gjort til syndebukker. Det er helt meningsløst.

Det var jubel og veiving med flagg da øyboere på veg hjem fra fylkestingsmøte da Nordøyvegen ble vedtatt. Nå får folket på øyene delvis skylda for at fylkeskommunen må kutte linjer i videregående skole og øke ferjetakstene.   Foto: Marius Simensen

Kommentar

Ferjetilbudet skal bli dyrere og dårligere og en lang rekke linjer ved de videregående skolene står i fare for å bli lagt ned når fylkeskommunen skal spare 112 millioner kroner.