Kommentar:

Inn i det glade 20-tallet?

Det eneste vi kan si sikkert om 20-tallet, kan vi først si i 2030. Vi må likevel handle nå.

Spådommer: Felles for de fleste store hendelsene i tiårene vi har lagt bak oss, var at de ikke dominerte utsikten gjennom glasskula. Slik blir også det kommende tiåret, men det betyr ikke at vi kan fraskrive oss ansvaret. Tvert imot. Foto: Shutterstock/ NTB Scanpix  Foto: Shutterstock/ NTB Scanpix

Kommentar

Innledningen til et nytt tiår betyr spådommer om hva vi har i vente. Spådommer om hvordan nye teknologi vil endre samfunnet – eller om kommende kriser. Fasiten er likevel at det var helt andre ting som satte sitt preg på tiåret enn det vi kunne forutse. Slik blir det denne gangen også.