Debatt om avisenes lederartikler:

Hvorfor i all verden skal avisa mene noe?

Hvorfor skal avisa mene noe, og hva er en lederartikkel? Dette er gode spørsmål fra lesere som jeg gjerne vil svare på.

Meningsytring: Lederartikkelen som sjanger har vært i søkelyset de siste ukene. Her er et knippe ledere fra ulike aviser.  

Kommentar

Bakgrunnen for spørsmålene er en lederartikkel i Sunnmørsposten hvor vi argumenterte for at det var rett å hente heim ei terrorsikta kvinne og hennes to barn fra Syria. Lederen utløste sterke reaksjoner og skapte debatt, både lokalt og nasjonalt.

«Dette er ingen nøytral reportasje», sto det i kommentarfeltet under artikkelen, og det er helt rett. En lederartikkel er ikke nøytral, fordi den er ei meningsytring. Dette er et viktig skille: På nyhetsplass skal vi være nøytrale og balanserte, belyse saker fra ulike sider og få fram motstridende synspunkter. På leder- og kommentarplass tar vi stilling til aktuelle saker og gir uttrykk for meninger. Det er avgjørende med tydelig merking, slik at alle forstår hva som er hva.

Står sterkt

Lederartikkelen er en internasjonal, klassisk, redaksjonell sjanger og har røtter tilbake til 1700-tallet. Lederen gir uttrykk for medieorganets meninger i ulike saker, basert på avisas grunnsyn. Kall det gjerne avisas sjel. I masteroppgaven «Aviser med mening – Lederartikler i norske lokalaviser 2017» ble det konkludert med at denne tradisjonsrike meningsartikkelen står sterkt i Norge. Rundt 80 prosent av norske lokalaviser har egne lederartikler. På denne måten sikrer man at det finnes stemmer over hele landet som gir uttrykk for meninger om politikken som føres.

Konstituert sjefredaktør Sun Heidi Sæbø i Morgenbladet skrev nylig at avisa har besluttet å legge ned lederartikkelen, fordi hun mener den har utspilt sin rolle. Som redaktør står hun selvsagt fritt til å gjøre slike vurderinger. Sunnmørsposten har ingen planer om å sløyfe denne viktige meningsartikkelen, som du finner på side 2 i papiravisa og under vignetten "Sunnmørsposten mener" på nettavisa.

Men hvorfor skal avisa mene noe?

Sunnmørsposten har et bankende hjerte for Sunnmøre og Nordvestlandet. Når avisas meninger på lederplass skal utformes, legger vi vekt på det vi mener tjener denne regionens interesser i et lengre perspektiv, både når det gjelder sjukehusutbygging, næringsutvikling, samferdsel osv. Nordvestlandet, som blir sett på som en utkant fra Oslo, trenger ei tydelig stemme som løfter viktige saker fra vårt område opp på den nasjonale dagsorden. Vi ønsker også å framheve det positive som skjer i vår del av landet, ved å rose gode tiltak og løsninger.

Verdimessig forankring

I de fleste aviser er lederne usignerte, og det betyr at redaktøren er ansvarlig for meningen. Redaktørplakaten slår fast at redaktøren har full frihet til å utforme og beslutte mediets innhold og meninger, så lange han eller hun forplikter seg på mediets grunnsyn og formålsbestemmelser.

Det har skjedd store forandringer i avisa de siste åra når det gjelder format, teknologi og publiseringsmåter, men den verdimessige forankringen ligger fast: I vår formålsparagraf står det at Sunnmørsposten er partipolitisk uavhengig og sosialliberal. Partipolitisk uavhengig betyr at avisa står fritt til å støtte eller kritisere ethvert politisk parti, uten noen bindinger. Sosialliberal handler om at frihet for det enkelte menneske, må kombineres med sosialt ansvar, av hensyn til svake og forsvarsløse grupper. I utgangspunktet har alle mennesker ansvar for sitt eget liv, samtidig som vi har ansvar for hverandre.

Uavhengig nyhetsarbeid

Det er viktig å understreke at avisas meninger på lederplass, aldri skal fargelegge eller påvirke nyhetsjournalistikken. Hvis noen lurer på hvordan det fungerer i praksis, kan jeg bruke dekninga av Nordøyvegen som eksempel. På lederplass var Sunnmørsposten positiv til bygging av Nordøyvegen. På nyhetsplass la vi selvsagt vekt på å belyse alle sider og konsekvenser av prosjektet, både de positive og de negative. Mange ble sinte hver gang vi presenterte fakta som var i disfavør av utbygging, fordi de mente at avisa sin oppgave var å støtte prosjektet. Men slik er det ikke. Journalistene har som oppgave å søke etter sannhet i alle saker, helt uavhengig av hva avisa mener på lederplass.

Tydelige lederartikler og kommentarer skaper debatt, og det er positivt. Poenget er ikke at alle skal være enige i det vi skriver, men at lederne kan skape refleksjon, slik at den enkelte kan gjøre sine egne vurderinger. Sunnmørsposten er arena for utveksling av meninger om vesentlige temaer i samfunnet, og vi har stor takhøyde i debattene. Du er velkommen til å delta.