Kommentar:

«I kamp på fleire frontar»

Koronakrisa er på veg inn i ein ny fase. Den kan vare lenge.

Stillstand: Arbeidsløysa er rekordhøg. Ikkje sidan andre verdskrig har det vore like ille. I Sykkylven (bildet) er no kvar femte arbeidstakar utan jobb. Krisepakkar på over 200 milliardar kan ikkje hindre skaden, berre avgrense den. Politikarane sin viktigaste jobb no, blir å planlegge ein kickstart av økonomien.  Foto: Nils Harald Ånstad

Korona krisa vil gå over, og etter stormen vil himmelen igjen vere blå, men kanskje med ein litt annan fargetone.

Jan Erik Røsvik
Kommentar

No står slaget om å slå ned viruset, behandle alvorleg sjuke og ruste helsevesenet til å kunne behandle fleire. Det er ein kamp på liv og død.