Eit halvt år etter nedstenginga av Norge:

Framleis i farleg farvatn

Om koronaviruset hadde fått herje like fritt hos oss som i USA eller Sverige, så kunne det ha kravd nær 40 liv berre i ein by som Ålesund i staden for null.

Testing: Omfattande testing og smittesporing er viktige verktøy i kampen mot Covid-19-pandemien og den norske strategien på å halde smittespreiinga på eit svært lavt nivå.  Foto: Staale Wattø

Kommentar

I dag er det nøyaktig eit halvt år sidan Erna Solberg slapp ned ankeret og slo full bakk på maskinen. Vi hadde strak kurs mot isfjellet.