Lørdagskommentar:

Kvinnerevolusjonen

For første gong er det fleire høgt utdanna kvinner enn menn i arbeidslivet i Møre og Romsdal. Klarer vi å halde på dei?  

Dei høgast utdanna kvinnene er på frammarsj i arbeidslivet i Møre og Romsdal.   Foto: Scanpix/Shutterstock

Kommentar

Dei årlege fylkesstatistikkane til Møre og Romsdal fylkeskommune byr på mykje god kunnskap om stoda på ymse slags område i samfunnslivet. Slik også for den ferske 2020-utgåva.