Kommentar:

«Grønn strøm helt i det blå»

Stortinget gir kommunene vetorett om utbygginger av vindmøller på land. Er det finsk atomkraft og svenske vindturbiner som skal sørge for det grønne skiftet?

Vind: Vindmøller i solnedgang. Det kan bli bygget få slike vindkraftanlegg de neste 10-årene, samtidig som at biler, ferjer, hurtigbåter skal over på el.  Foto: Geir Strand

Vindkraft på og nært land er det eneste realistiske alternativet

Kommentar

Vindkraftmotstanderne på Haramsøya, Frøya, Jæren og Stadlandet ser ut til tape slagene om vindkraft i egne kommuner. Men de har vunnet store seiere for alle andre kommuner som i framtida ikke vil har vindturbiner på sine fjell, øyer og vidder.