Kommentar:

«Ein fest for verda sine despotar»

Trusselen mot demokratiet er ikkje over, sjølv om Trump pakkar flyttelass og opprørarane er borte frå Capitol Hill. Tvert om: Despotane i verda har gode dagar.

Alarmklokker: Opprørarar storma Capitol Hill onsdag, og tok kontroll over eitt av dei fremste demokratiske symbola i verda. Det kan vere vekkaren dei som vil verne demokratiet treng, eller det kan vere eit alvorleg forvarsel om kva som kan kome.  Foto: Jose Luis Magana/Ap/ NT

Kommentar

Nokre hendingar gir oss kjensla av å leve midt i historia. Storminga av Kongressen i USA denne veka var ei slik.