Kommentar

«Heime aleine»

Dei sit der aleine med dårleg mat, har lite tilsyn og er redde. Somme blir liggande - i si eiga avføring. Det er dei gamle. Våre gamle.  

Pårørande: Rolf Ose er ein av dei pårørande som har fått nok av mangelfull eldreomsorg i Ålesund - allereie før den komande nedbygginga av omsorgsplassar.  Foto: Staale Wattø

Kommentar

Stygge historier om kritikkverdig eldreomsorg er heldigvis unnataka her i landet, men dei kjem med jamne mellomrom – også her i nordvest. Mørketala er store. Dette er ikkje folk som klagar før dei absolutt må.