Lørdagskommentar

Bomringen er kommet for å bli

Ny innfartsveg til Ålesund kunne stått ferdig for 15 år siden om ikke det hadde vært for Ålesund-politikernes intense motstand mot bompenger. Nå kommer vegbommene opp, og de kan bli stående lenge.

Debatten om bypakken for Ålesund tar neppe slutt med det første. Skal en lykkes må kollektivtilbudet i Ålesund-regionen kraftig forbedres. Fra venstre: Tore Johan Øvstebø (KrF), Kari Grindvik (V) og Dag Olav Tennfjord (H). Her på gangbrua over Lerstadvegen ved Lerstad skole  Foto: Staale Wattø

Kommentar

Som journalist har jeg fulgt forsøkene på å få bygget en ny innfartsveg til Ålesund siden midt på 1990-tallet. Jeg husker jeg snakket med daværende samferdselsminister Sissel Rønbeck fra Arbeiderpartiet. Den gang stod diskusjonen om en skulle bygge Eiksundsambandet eller ny Lerstadveg. Det ble Eiksundsambandet, der var det lokal enighet om bompenger.