Kommentar:

«Til dei som ikkje sjølv har eit eige minne»

22. juli-terroren har brent seg inn i minnet og historia. Men for stadig fleire er den berre historie - utan eit minne.

Utøya: Blomster og tente lys på brygga ved Utvika Camping i 2011 ved Utøya. Terroren hadde råka Norge og rive bort 77 menneskeliv på Utøya og i Oslo.   Foto: NTB Scanpix

Kommentar

Fredag ettermiddag 22. juli 2011.