Lørdagskommentar

Mørebenken fikk det som de ville

Skuffelsen var stor da fylket stod nærmest ribbet for posisjoner i den nye regjeringen. På Stortinget gikk det bedre da Mørebenken fikk tildelt sine fagområder.

Stortingsvalget 2021 Den nye Mørebenken på Stortinget Fra venstre: Frank Sve (Frp), Per Vidar Kjølmoen (Ap), Åse Kristin Ask Bakke (Ap), Jenny Klinge (Sp), Geir Inge Lien (Sp), Helge Orten (H) og Birgit Oline Kjerstad (SV). Sylvi Listhaug (Frp) var ikke til stede da bildet ble tatt.  Foto: Staale Wattø

Kommentar

Muligheten til å gjøre en god jobb på Stortinget henger nært sammen med hvilke fagkomité en havner i. Alle politikere har sine favorittfelt de liker best å jobbe med. Det er slett ingen selvfølge at den typen ønsker blir oppfylt når en skal konkurrere om komitévervene på Stortinget. Men Mørebenken ser ut til å ha kommet bra ut denne gangen.