Kommentar:

«Førjulsgåve pakka i grått gjeldspapir»

Fylkespolitikarane i Møre og Romsdal var kjappe til å pakke ut 200 millioner i førjulsgåve frå fylkeskommunedirektøren, men gløymde like fort at den var pakka inn i gråpapir.

Styrefart: Før budsjettbehandlinga fekk fylkestinget eit uventa høgt overskot som førjulsgåve, men det betyr langt frå at alle problem er rydda av vegen. 

Kommentar

Ein kraftig auke i skatteinngangen for november er hovudforklaringa til at dei økonomiske utsiktene for fylkeskommunen er blitt svært mykje lysare berre på nokre få veker.