Røkkes evne til å få det offentlige virkemiddelapparatet til å gjøre som han vil er imponerende. Han bygget opp sitt hvitfisk-selskap på flere unntak fra fiskerilovgivingen og solgte det med milliardfortjeneste. Penger han nå bruker til å kjøpe seg kontroll med offshore supplynæringen og bygge ny krillbåt.

På toppen av dette får han Eksportkreditt til å være med å finansiere en båt bygget på en norsk verft og levert til det norske selskapet Aker BioMarine. Veldig mye eksport er det ikke, men med Røkke som dominerende eier kommer det på plass.

Pressemeldingene kom omtrent samtidig. En fra Aker BioMarine med nyheten om at de skulle bygge en krilltråler til en milliard kroner ved Vard Brattvåg, under forutsetning av at de fikk finansiering gjennom Eksportkreditt og med garantier fra Giek( Garantiinstituttet for eksportkreditt). Den neste pressemeldingen kom bare minutter senere. Den var fra Nærings-og fiskeridepartementet som kunne opplyse at de nødvendige justeringer var gjort, og at Aker BioMarine kunne søke Eksportkreditt om finansiering og Giek om garantier for bygging av den nye krillbåten.

"Regjeringen åpner også for at GIEK kan garantere for lån til krillfartøy som bygges i Norge og selges til norske kjøpere" slo departementet fast og fiskeriminister Per Sandberg var strålende fornøyd.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått dette på plass, slik at flere av oppdragene fra havbruk og fiskeri kan gå til norske leverandører. Det er stor optimisme og mange byggeplaner i næringen, så dette kan absolutt bidra sysselsetting gang langs kysten, uttalte Sandberg i pressmeldingen.

At det er en gladnyhet at Aker BioMarine bygger den uhyre avanserte krillbåten ved et norsk verft er det ingen grunn til å betvile, men igjen ser vi at det er Røkke som klarer få myndigheten til å gjøre akkurat som han vil.

Det viser litt av Røkkes mer eller mindre skjulte makt. Det er ikke noe ulovlig å ha de rette kontaktene i kombinasjon med milliarder i banken. Men det kan være grunn til å se nærmere på Gieks mange hatter i det spillet som nå pågår.

Det er ikke mer enn en ukes tid siden Farstad Shipping forsvant inn som en del av det Røkke-kontrollerte Solstad Shipping. Igjen spilte Giek en nøkkelrolle, denne gangen i tospann med DnB. Giek-sjef Wenche Nistad var tydelig i et intervju med Sunnmørsposten dagen etter. Det var ikke slutt med dette. Flere rederi må regne med å bli tvangssammenslått med den nye giganten.

Tilbake satt en fortørnet Åge Remøy som tapte kampen om Farstad, sammen med Sparebanken Møre og Sparebanken Midt som begge kunne tenkt seg en lokal løsning. Men de var selvfølgelig sjanseløse når Giek, DnB og Aker/Røkke satt på andre siden av bordet.