Gje bøndene det dei vil ha

foto
Frå bondeaksjonen i Ålesund i 2021. Foto: Staale Wattø