Muligheten til å gjøre en god jobb på Stortinget henger nært sammen med hvilke fagkomité en havner i. Alle politikere har sine favorittfelt de liker best å jobbe med. Det er slett ingen selvfølge at den typen ønsker blir oppfylt når en skal konkurrere om komitévervene på Stortinget. Men Mørebenken ser ut til å ha kommet bra ut denne gangen.

De åtte representantene på Mørebenken er nå spredt på utenriks- og forsvarskomiteen, finanskomiteen, næringskomiteen, samferdselskomiteen, energi- og miljøkomiteen og familie- og kulturkomiteen. Det betyr at Møre og Romsdal har representanter i seks av de i alt 12 komiteen som Stortinget er delt inn i.

Kjølmoen og Lien

Det er neppe tvil om at Aps Per Vidar Kjølmoen og Sps Geir Inge Lien er de to som flest vil banke på døren hos.

De representerer hvert sitt regjeringsparti og de sitter i henholdsvis nærings- og samferdselskomiteen. Begge synes å ha fått sitt førsteønske oppfylt når det gjelder komitéplassering, og alle vet at næring og samferdsel er noe som opptar næringslivet og kommune og fylkespolitikere i Møre og Romsdal.

Også Jenny Klinge har havnet i næringskomiteen etter to perioder i justiskomiteen. Klinge er en av veteranene på Mørebenken som nå må ta fatt på et nytt fagfelt som hun tidligere i liten grad har markert seg på.

Kombinasjonen med at Ap også sitter med næringsministeren, tror vi det er Kjølmoen de fleste vil ringe til, og at det er han som nå må vise at han klarer være døråpner for de i fylket som vil spille inn sine saker.

Samferdsel står alltid høyt på dagsorden her i fylket. Lien er den som nå skal presse på for at Møreaksen blir realisert og ikke utsatt. Han må gå inn i den rollen Høyres Helge Orten tidligere har hatt.

Vi tror nok Lien ser med litt blanda følelser på akkurat det. Han vet utmerket godt hvilke konflikter som er tilknyttet dette vegprosjektet. Men både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vedtatt at de støtter prosjektet. Det kan bli en tøff jobb å få ryddet plass på budsjettet i 2023 slik planene ligger i dag.

Aps Åse Kristin Ask Bakke havnet i familie- og kulturkomiteen. Fra denne komiteen er det langt mer krevende å markere seg på lokal saker for fylket. Slik vi forstår det var ikke denne komiteen hennes førstevalg. Hun har særlig markert seg innen arbeidsfeltet med krav om hele stillinger i offentlig sektor og da særlig helsevesenet.

Men som ung og ny på Stortinget kan en ikke forvente å få førstevalget. Nå har hun fire år på seg for vise hva som bor i henne som politiker.

Greinalaust

Fra opposisjonenes side vil nok høre ganske mye om «greinalaus» miljø- og klimapolitikk. Frps Frank Sve hadde nok samferdsel og næring hakket høyere på ønskelista, men han har fått en solid posisjon ved å bli utnevnt til det som kalles fraksjonsleder innen klima og miljø. Å være ny på Stortinget og gå rett inn i rollen som et partis talsperson innen et saksfelt, tilhører sjeldenhetene.

Med Espen Barth Eide som klima- og miljøminister og eks kommunalminister Nikolai Astrup som Høyres mann på dette saksfeltet, får Sve noe å bryne seg på i debattene i Stortinget. Klimadebatter blir det mange av i årene som kommer.

SVs Birgit Oline Kjerstad har fått en litt mykere start på stortingslivet. Hun er også plassert i energi- og miljøkomiteen, men har fått med seg den gamle miljøsluggeren Lars Haltbrekken fra eget parti i samme komité. Hennes rolle som frontkjemper mot vindturbinene på Haramsfjellet trenger ikke bli bare enkelt i miljøpartiet SV. Det er mange vindkrafttilhengere i det partiet.

Det blir også en ganske så ny rolle for Høyres Helge Orten. Han går fra jobben som komitéleder i transportkomiteen til menig medlem i finanskomiteen. Vi tror nok at Orten er glad for en ny komité. To perioder i samferdsel er lenge. Nå skal han være med å passe på statens svulmende pengebinge.

Frps Sylvi Listhaug skal sitte i prestisjekomiteen nummer en på Stortinget. Utenriks- og forsvarskomiteen er der partilederne som regel er å finne. Her får hun selskap fra blant andre eks statsminister Erna Solberg.

67 ferskinger

Ikke akkurat en komité særlig egnet for å sende hilsener til hjemfylket, men som partileder har du mange andre arenaer å gjøre det på.

De vi vet er at en mindretallsregjering går i fare stort sett hvor enn den beveger seg på Stortinget.

Hele 67 av de 169 representantene på Stortinget er helt nye. Noen av dem vil nå få som oppgave å gjøre livet så surt som mulig for den sittende regjeringen. Andre vil få jobben med å framsnakke alt regjeringen måtte finne på.

Da er det bare å finne sin plass og gjøre som parlamentariske leder befaler.