Det er grundige vurderinger som ligger bak publiseringen av videoen som viser hendelsen i Nedre Strandgate lørdag. I denne tragiske saken er det mange ulike hensyn å ta, ikke minst hensynet til avdøde. Sunnmørsposten har derfor vært i kontakt med pårørende til den avdøde, som er innforstått med at videoen publiseres.

Hvert eneste menneskeliv er verdifullt. Når det oppstår tvil om hva som er årsaken til at en person mister livet etter basketak med politiet, skal ikke hendelsen dysses ned.

I paragraf 1.5 i Vær varsom-plakaten står det at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter. Om det har skjedd misbruk av makt i denne saken vet vi ikke. Vår oppgave er å få fram fakta, ikke fordele skyld.

Sunnmørsposten skrev lørdag at en person stoppet trafikken i Nedre Strandgate. Basert på vitneutsagn skrev vi at mannen ble lagt i bakken og pågrepet av politiet. Dette ble kontant avvist av operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, som hevdet at politiet ikke hadde lagt noen i bakken. Siden vi alltid er opptatt av at det vi skriver skal være korrekt, førte blant annet denne henvendelsen fra politiet til at vi endret tittel på nett – og beklaget.

Kort tid etter får vi tilgang til videoer som viser at politibetjenter kjemper for å få kontroll over mannen. Han blir lagt i bakken og får på håndjern. Dette betyr at vi hadde korrekt informasjon i utgangspunktet, og har korrigert en artikkel, basert på feil informasjon fra politiet.

Når politiet bidrar til å skape uklarhet om hva som har skjedd, blir det ekstra viktig å dokumentere hendelsen med video. Den videoen vi publiserer er sladda, i motsetning til videoen som er blitt spredd i sosiale medier. Den er sladda slik at de involverte ikke blir identifisert, samtidig som allmennheten får se hendelsen.

Politiet ble tilkalt fordi personen var utagerende, og åpenbart trengte hjelp. Dersom en person står i fare for å skade seg selv eller andre, kan maktbruk være nødvendig. Vi forstår at politiet har en vanskelig jobb i slike saker. Politiet andre steder er blitt utsatt for massiv kritikk når de ikke har klart å avverge farlige situasjoner. Videoen er også med på å dokumentere hva som ble gjort, og ikke gjort av politiet.

Åpenhet er avgjørende for folks tillit til ulike institusjoner i samfunnet. Når fakta mangler, er det rykter og spekulasjoner som dominerer. Det bidrar til mistenkeliggjøring, og skaper både usikkerhet og utrygghet.

I dette tilfellet var det både rett og nødvendig å publisere en sladda video for å dokumentere hendelsen.