I en flerpartiregjering går det raskt sport i å telle egne og andres seire og tap. En skal ikke ha lest mange politisk biografier for å ha fått med seg det.

Mandag denne uka la den nye Ap-Sp regjeringen fram sine endringer i budsjettet for neste år. Det var der vi skulle få se den første nye kursen for landet etter den rødgrønne valgseieren.

I spørsmålet om hvem kom best ut av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er vårt bestemte inntrykk at det er det Senterpartiet som har gjort. Det kan se ut som at den nye politiske kursen er mer Senterparti-grønn enn Ap-rød.

Løftet om å kutte mer CO₂ neste år enn Solberg regjeringen klarte i sitt budsjettforslag vil ikke innfris, erkjenner miljø- og klimaminister Espen Barth Eide. Tvert imot vil klimagassutslippene gå svakt opp. Før valget garanterte Ap at de skulle klare å kutte mer en hva den daværende regjeringen gjorde.

Blant fastlegene er det frustrasjon over at regjeringen ikke øker tilskuddet med mer enn 100 millioner kroner for å løse den fastlegekrisen vi er på vei inn i. Ap lovet i valgkampen en stor satsing for å løse krisen med for få fastleger. Igjen treffer kritikken Arbeiderpartiet.

Arbeidsledige skulle få tilgang til feriepenger, og opptjening av pensjon skulle skje fra første krone, var et av de viktigste valgløftene fra Ap. Men arbeidsminister Hadia Tajik hadde ikke en krone til dette i det nye budsjettet.

En rekke høyt profilerte valgløfter fra Ap var det altså ikke plass til i det første budsjettet fra den nye Støre-regjeringen.

Gliset gikk rundt

Tradisjonen tro var en rekke lobbyister samlet i Vandrehallen i Stortinget når tilleggsproposisjonen til budsjettet ble lagt fram mandag. Smilet på delegasjonene fra Bondelaget gikk nesten rundt.

I forkant av framleggelsen hadde Bondelaget bedt om forhandlinger med staten på grunn av det som de kalte ekstraordinær kostnadsøkning i landbruket. Bondelaget fremmet et krav på 754 millioner utover det som de fikk i vårens landbruksoppgjør. I budsjettet fikk de svar på kravet. Staten bevilger 754 millioner ekstra. På toppen av dette kom 200 millioner ekstra til investeringer i jordbruket samt mer penger for klimatiltak tilknyttet skog.

Som det syrlig ble kommentert fra en som ikke står landbruket like nær som Senterpartiet – det blir bra julebord i Bondelaget i år.

Ålesund taper

Ser vi på saker som har vakt oppmerksomhet i vår region, tviler vi på at Ålesunds Ap-ordfører Eva Vinje Aurdal er veldig fornøyd med alt det som kommer fra hennes egen regjering.

For Senterpartiet har det vært viktig å hindre nedleggelser av små distriktsskoler. Dermed legges det inn i rammeoverføringene til kommunene en halv million kroner for hver skole en kommune har. Ålesund kommune har planer om å legge ned to skoler på Vatne og i Tennfjord og bygge en ny. Det samme har de planer om på Nordøyane etter at den nye vegen er ferdig.

Det nye tilskuddet gjør at kommunen vil få kutt i overføringene fra staten på flere millioner kroner dersom de reduserer tallet på skoler.

Igjen er det Ap som kan bli skyteskiven. At Sp ikke prioriterer byene kommer knapt som noen overraskelse. At Ap lar dette skje, tror vi provoserer mange i partiet. Nå må de sette sin lit til at SV klarer forhandlet dette inn igjen på budsjettet.

Ferjeseier

Kutt i ferjeprisene framstår som den tydeligste seieren til Arbeiderpartiet i dette budsjettforslaget. Selv om det ennå er et stykke fram til at løftet er fullt ut oppfylt, er dette blitt en viktig symbolsak langs kysten for Ap.

Senterpartiet er kjent for å være dyktige til å formulere krav som både er relativt enkle å innfri, og som har stor symbolverdi. Ikke en politikk som endrer Norge, men en politikk som gir viktige seire til det som er partiets kjernevelgere.

Det er nok noe av forklaring på at Senterpartiet framstår som høstens budsjettvinnere. Stikkord er kommune og fylkesoppløsing, småskoletilskudd, kompensasjon for å holde diesel og bensinpriser nede og mer penger til landbruket.

Vi vil bli overrasket om Arbeiderpartiet finner seg i å spille andrefiolin når neste års budsjett legges fram.