Bråket om Møreaksen er et varsel om hva vi har i vente