Ytre høyre på frammarsj, dyrtid og krig – bør vi frykte framtida?