Men det er ikke slik at kommunens problemer er løst med dette. Det vonde ligger fortsatt foran baugen.

Det er lov å håpe på det beste, men det kan være smart å frykte det verste.

Det er nå jobben begynner.

Skal kommunen komme i mål neste år, må den spare godt og vel 250 millioner kroner på drifta for å komme i balanse og dekke inn underskudd fra tidligere år.

Dagens kurs pekte rett mot Robek-klippen og havari.

Tross grepene som er gjort så langt i år, er kostnadene ute av kontroll. Per september har kommunen brukt over 200 millioner mer enn budsjettert.

Flaks med inntekter og et lavt rentenivå hindrer katastrofen, men dette er ikke nok til å slippe unna Robek.

ROBEK-lista vinket ikke bare i det fjerne, den røsker i døra på rådhuset.

Uansett hvilken dør kommunen prøver seg på, havner de i nye labyrinter. Mellom hensynet til bærekraftig økonomi og innbyggernes forventninger snurrer kompassnåla som en propell på en Twin Otter i stri motvind.

Her finnes ingen quick-fix.

Torsdagens vedtak kan være en veg ut av den verste økonomiske klemma, men i forhold til innbyggernes forventninger til tjenestetilbudet i eldreomsorgen, gjenstår det en stor jobb.

En ting er å overbevise folk med ord. Noe helt annet er å overbevise folk med resultater.

Når det øverste trinnet i trappa kuttes, må eldre hjelpetrengende få nødvendig help på andre måter.

Slaget stod til slutt i realiteten mellom posisjonens forslag, ett fra Høyre, ett fra Frp og ett fra Ålesundslista. Posisjonens (Ap, Sp, KrF, MDG og V) forslag hadde et flertall i formannskapet i ryggen.

Høyres forslag hadde privatisering av omsorgsplasser som en del av løsninga. Felles for Frp og Ålesundslistas forslag var at alle sjukeheimsplasser ville bli spart.

Senterpartiets Kirsti Dahle og Rødts Malena Strømmen Malakzadeh hadde samme mål, og støttet i utgangspunktet forslaget fra Ålesundslista.

I voteringa falt først Ålesundslistas og Høyres forslag. Dermed stod det mellom Frp og posisjonens forslag.

Da valgte Høyre å slutte seg til posisjonen, og nedlegging av sjukeheimsplasser blir en realitet.

Vedtaket innebærer nedlegging av flere titalls omsorgsplasser, blant annet nedlegging av Sanitetshjemmet og dets 50 plasser.

Motsatsen skal være en forsterka satsing på tilbud på et lavere omsorgsnivå, slik at flere kan bo lengre hjemme til lavere døgnkostnader.

Teoretisk sett vinn-vinn. Mange kommuner har gjort det samme.

Men smertefritt er det ikke.

Alle er enige om krisa kommunen står i.

Løsninga derimot ...