Stans flyseteavgiften!

SETEPRIS Regjeringens seteavgift på flyreiser bekymrer NHOs regiondrirektør i Møre og Romsdal, som frykter både et dårligere transporttilbud og tap av arbeidsplasser.  Foto: Knut Arne Aarset

Kronikk

Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal økte faretruende i januar og 4720 personer er nå uten jobb, en økning på 33 prosent på ett år.