Kronikk 29. februar 2016:

Det gode Norge

Mange studiar og rapportar viser at Noreg er eitt av dei beste landa i verda å bu i. Summen av materielle og immaterielle gode tek oss heilt til topps på verdsrankinga. Og det er slett ikkje berre oljen som har gjort Norge til eit godt land å bu i.

Høyre til: Ordførar Arne Sandnes i Norddal kommune meiner nærleik gir tryggleik, og hevdar at kommunereformen er ei årelating av distrikta og «det gode Norge».ArkivFoto: Kjetil Tandstad 

Distrikta toler ikkje meir årelating. Det er difor eg er imot å bli innlemma i ei storkommune

Kronikk

«Det Gode Norge» fanst lenge før oljen gjorde oss til baronar. Dette er dokumentert i ei bok med tittelen «Det Gode Norge» som kom ut midt på 1970-talet. Forfattar var Dag Hareide med slektsrøter i Stranda.