Kronikk 30. juni:

Brexit-konsekvenser for Møre og Romsdal

Brexit skaper negative sjokkbølger i europeisk økonomi. Også i Møre og Romsdal vil vi merke de negative konsekvensene.

Festbrems: David Camerons nederlag i folkeavstemningen om britisk medlemskap i EU, vil sette bremsene på i økonomien og kommer trolig til å utsette oppturen også for næringslivet i Møre og Romsdal.   Foto: NTB Scanpix

– Uroen i markedene forlenger sannsynligvis nedturen

Kronikk

Kronikkforfatter Thomas Jarnes Dyb i Danske Bank Møre og Romsdal. 

Først et lyspunkt. Englandsturen blir billigere, og min kone har hintet om at vi bør bestille høstferien allerede nå. 

For etter det overraskende valgresultatet fredag morgen stupte det britiske pundet sju prosent.

Men det er også det eneste lyspunktet jeg klarer å finne etter Brexit.

Trykker på bremsene

I Danske Bank tror vi det blir en treg prosess å få til en ny avtale mellom UK og EU. Det vil også knyttes stor spenning til om flere land vil forlate EU. 

Denne usikkerheten rammer økonomien. Bedrifter blir usikre og setter investeringer på vent, og samtidig kan forbrukerne trykke på bremsen.

Vi regner derfor med negativ vekst, eller resesjon, i Storbritannia.

Usikkerheter vil også spre seg til resten av Europa hvor vi venter omtrent 0.5 prosentpoeng lavere BNP-vekst i 2017.

For Norge betyr dette at den skjøre oppgangen i norsk økonomi blir utsatt, forsterket av lavere oljepriser som vi venter skal falle til under 45 dollar fatet.


Rammer arbeidsmarkedet

For den oljerelaterte næringen i Møre og Romsdal er dette dårlige nyheter.

Supply-rederiene og resten av oljeservice-sektoren har slitt kraftig etter oljeprisfallet, og uroen i markedene forlenger sannsynligvis nedturen.

Den positive utviklingen i arbeidsledigheten kan også bli satt på vent. Ledigheten i fylket vårt har faktisk falt med 500 personer fra mars til mai år blant annet grunnet optimisme i oljesektoren.

Kronikk: - Brexit har økt sannsynligheten for at også vi i Norge kan få negativ styringsrente

Mindre for fisken. Også resten av eksportnæringen, som for eksempel fisk og møbelindustrien, kan bli rammet. Mange bedrifter i Møre og Romsdal eksporterer mye til England og resten av Europa. Når kundene i Europa sliter vil det bli tøffere å selge varene til disse markedene.

Spesielt vil de som selger mye til Storbritannia bli ekstra rammet av valutaeffekten. Sunnmørsposten fortalte mandag om Ramoen hvor 70 prosent av deres torsk og hyse går til å mette fish and chips-markedet i Storbritannia.

Etter fredagens Brexit får Ramoen sju prosent mindre for sine varer.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Venter rentekutt

Men valutasvingningene kan også slå positivt ut for våre eksportbedrifter. Euro og dollarkursen er de viktigste eksportvalutaen, og begge steg markant etter Brexit, noe som bedrer konkurransekraften til våre bedrifter.

Det kan virke paradoksalt at nettopp euroen styrker seg når Europa er i krise, men markedene fungerer slik at ved usikkerhet så svekkes de mindre valutaene på bekostning av de store. Som en ytterligere konsekvens av urolighetene i markedet venter vi at Norges Bank kan komme til å kutte renten både i september og desember.

I utgangspunktet betyr dette fortsatt stigende boligpriser og lettere hverdag for dem med mye gjeld.

Vent med rentejubel

Men før vi slipper jubelen helt løs skal vi huske på at renten blir satt ned fordi økonomien går svakere og trenger stimuli. Det er også usikkerhet rundt bankenes fundingkostnader, og om renten i markedet bankene finansierer seg i faktisk går ned.

Ved urolige finansmarkeder kan nemlig renten stige selv om sentralbanken setter renten motsatt vei.

Til tross for stor usikkerhet får vi glede oss over at fotball- og shopping-turene til England blir billigere.

Og det er bare å bestille kjapt. Flyet fra Vigra til London i høstferien blir garantert fullt.

Thomas Jarnes Dyb
Banksj. Danske Bank Møre og R

Les flere kronikker på smp.no!