Kronikk 5. august:

«Det grønne skiftet på norsk»

I 2015 kåret Språkrådet «det grønne skiftet» til årets nyord. Mange av mine politikerkolleger tok det flittig i bruk, og det ble etter hvert et allment begrep. Men hva betyr det egentlig i en norsk sammenheng?

Ren og regulerbar vannkraft er fortsatt ryggraden i kraftsystemet vårt

Kronikk

Olje- og energiminister Tord Lien.  Foto: NTB scanpix

La meg begynne med å slå fast noe som ikke kommer like godt fram i debatten om fornybar energi, nemlig at Norge er i en unik posisjon på dette området sammenlignet med de fleste land i verden.

Sjølsagt skal vi fortsette å utvikle våre fornybare energiressurser, men for å vite hvor vi skal må vi begynne med utgangspunktet: Hvor er vi?

Fantastisk utgangspunkt

I dag produseres 98 prosent av strømmen i Norge fra utslippsfri fornybar energi. Det er grunn god nok til å ofre våre mange dyktige fagfolk i kraftbransjen en vennlig tanke når du setter på kaffetrakteren om morgenen.

Det moderne Norge ble bygd gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til produksjon av strøm. Ren og regulerbar vannkraft er fortsatt ryggraden i kraftsystemet vårt. Slik vil det også være i fremtiden. Den gir oss en robust, pålitelig og klimavennlig kraftforsyning som de fleste land kan misunne oss.

I de senere årene har vi også produsert mer fornybar energi enn vi har brukt selv. Dette er en unik situasjon sammenlignet med landene i EU, hvor flere nå er i gang med en kostbar omlegging av kraftsystemet. Vannkraft har også vært kjernen i utviklingen av Norge som industrinasjon.

Mens store deler av Europa i stor grad ble industrialisert gjennom bruk av kull, kunne Norge bygge kraftkrevende industri ved hjelp av ren og fornybar vannkraft. Dette er det grunn til å være stolt av, og det skjedde over 100 år før uttrykket «grønt skifte» ble et begrep i debatten.

Vegen videre

Vi har et fantastisk utgangspunkt, men også vi må forberede oss på framtida. I Paris forpliktet 186 land seg til å ta klimautfordringen på alvor, blant annet gjennom å produsere mer utslippsfri fornybar energi.

Både i Norge og globalt opplever vi en kraftig befolkningsvekst. Det betyr at etterspørselen etter energi vil fortsette å øke. Vårt kraftsystem blir samtidig påvirket av endringer som skjer både i Norden og i Europa for øvrig.

Viktig vannkraft.

Et annet sentralt budskap er at den regulerbare vannkraften fortsatt vil være ryggraden i det norske kraftsystemet.

Den har unike egenskaper som blir viktige også i fremtidens energisystem. Den har stor magasinkapasitet og har lenge vært Norges batteri. Til lav kostnad kan energien lagres over korte og lange tidsrom. Den gir oss gode muligheter til også å utnytte andre fornybare energikilder, og likevel opprettholde stabiliteten i kraftsystemet. Derfor er det av stor betydning at vannkraften som allerede er bygd ut opprettholdes og videreutvikles.

Regjeringen har foreslått en rekke tiltak for å effektivisere utnyttelsen av vannkraftressursene våre. Det inkluderer å styrke forbindelsen til de europeiske energimarkedene gjennom å legge til rette for bygging av to kraftkabler som skal knytte det norske kraftsystemet sammen med Tyskland og Storbritannia.

Renere industri

Energipolitikken handler ikke bare om å produsere nok fornybar energi. Den handler også om å legge til rette for at den fornybare kraften tas i bruk både til næringsutvikling og verdiskaping. I industrien, innen transport og innen nye næringer.

Ta for eksempel den raske veksten i bruken av aluminium. Dette metallet brukes nå i alt fra flyet, bilen og sykkelen, til nettbrettet og den tynne folien som brukes på innsiden av juicekartonger for å øke holdbarheten. Aluminium produsert i Norge er basert på ren og fornybar vannkraft. For hvert tonn som blir produsert i Norge framfor kullbasert produksjon i andre land, spares verden for CO₂-utslipp.

Et foregangsland

Gjennom statsforetaket Enova har vi omfattende støtteprogrammer for energi- og klimatiltak. Både i industrien, bygg og transportsektoren.

I det offentlige ordskiftet kan det ofte høres ut som om fornybar energi er noe vi skal begynne med nå. Fakta er at vi har vært et foregangsland innen fornybar energi i over 100 år. Det betyr ikke at vi skal hvile på laurbærene. Selv om vi har et fantastisk utgangspunkt, skal vi fortsette å utvikle våre unike fornybare energiressurser for framtida.

Tord Lien
Olje- og energiminister