Kronikk 23. september:

«Bunnen kan være nådd i Møre og Romsdal»

En rekke økonomiske nøkkeltall den seneste tiden, og våre observasjoner fra næringslivet, gjør oss tryggere på at den verste økonomiske brottsjøen er bak oss.

Lysere utsikter: Mens fallet i oljeinvesteringene ser ut til å avta, er det flere næringer i Møre og Romsdal som nå går bedre enn tidligere. Fiskeri- og havbruksnæringen er blant disse. Arkivfoto 

Mye tyder på at bunnen er nådd for Møre og Romsdal. Da gjelder det å ta vare på oppdriften

Kronikk

Kronikkforfatter Tomas Dyb.  Foto: Privat

Siden oljeprisfallet starta høsten 2014 har både norsk økonomi, men også næringslivet i regionen vår vært gjennom tøffe tider. Spesielt i oljerelatert sektor har bedriftene merket nedturen og arbeidsplasser har forsvunnet.

Fikk du med deg denne? Bli med «Fiskeskjer» på makrellfiske

Det er tøft for dem som rammes. Men gjennom sommeren og starten på høsten har vi fått en rekke signaler på at bunnen kan være nådd i Møre og Romsdal. La meg kort forklare hva som underbygger dette:

Flere venter ny vekst

I forrige uke kom Norges Banks undersøkelse «Regionalt nettverk». Her intervjues til sammen 300 bedrifter i hele Norge om den økonomiske utviklingen. I region Nordvest, som omfatter Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, svarte bedriftene at de nå, etter nesten to år med fall, venter vekst i produksjonen de neste seks månedene. Bedriftene venter en positiv investeringsvekst i samme periode.

Har du også noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Tall fra NAV viser at arbeidsledigheten har vært stabil de seneste månedene, når man tar høyde for sesongvariasjoner. 4 642 personer eller 3,3 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsledige i Møre og Romsdal. På landsbasis er 3,2 prosent arbeidsledige.


Sunnmørsposten med på makrellfiske del 4:

Berga dagen på overtid

Eit kast i aller siste liten berga dagen for «Fiskeskjer».

Som nevnt over har oljeindustrien vært en svært viktig motor for fylket vårt. På landsbasis har imidlertid boliginvesteringer tatt over drajobben for oljeinvesteringene i norsk økonomi.

Også i Møre og Romsdal er det høy nybyggaktivitet i boligmarkedet. Ifølge tall fra boligprodusentenes forening skal det bygges over 1500 boliger i fylket vårt de neste 12 månedene. En annen positiv faktor er at fallet i oljeinvesteringene har avtatt. Oljebransjen venter investeringer på sokkelen neste år på hele 150 milliarder kroner.

Les flere kronikker på smp.no!

Fortsatt tøft for noen

Det er riktignok et lavere anslag enn før sommeren, og betydelig lavere enn toppårene på over 214 milliarder i 2014, men like fullt kan vi nå si at det største fallet og sjokket i oljeinvesteringene er over. Samtidig skal vi erkjenne at mange selskaper i oljerelatert sektor fortsatt vil ha tøffe tider foran seg. Mange av dem vil også gå gjennom restruktureringer.

Så til tross for fortsatt urolig farvann, så er vår klare oppfatning at næringslivet er mer optimistisk enn for noen måneder siden. Spesielt gjelder dette i fiskeri og havbruksnæringen, hvor vi ser store muligheter i årene som kommer. Selv om vi ennå kommer til å se negative overskrifter i avisene fremover, og det vil fremdeles være enkeltbedrifter som opplever krevende tider, så tyder mye på at bunnen er nådd for Møre og Romsdal. Da gjelder det å ta vare på oppdriften.

Thomas Jarnes Dyb
Banksjef Danke Bank

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!