Kronikk 26. september:

«Brexit gir Norge muligheter»

Da britene gjennom folkeavstemningen 23. juni i år gikk inn for å melde seg ut av EU, utløste det en rekke dystre spådommer om europeisk samarbeid og økonomi. Fremskrittspartiet velger å se positivt på det.

Styrke båndene: Britenes statsminister, Theresa May, har antydet at en utmelding av EU kan komme i januar eller februar. Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Harald Tom Nesvik, mener at dette gir Norge nye muligheter både i det økonomiske og det politiske samarbeidet internasjonalt.Foto: NTB SCANPIX 

Brexit vil kunne åpne for en fiskeriavtale med felles fiskeriforvaltning

Kronikk

Kronikkforfatter Harald Tom Nesvik.  Foto: Staale Wattø

For det første deler vi britenes bekymring for et stadig mer overnasjonalt EU. Dette er grunnen til at partiets programkomité nå har gått inn for et nei til norsk EU-medlemskap.

For det andre mener vi at brexit bør anses som en mulighet for Norge, og ikke som et problem. Det er en unik anledning til å styrke båndene mellom våre to land, for etter vårt skjønn har Norge alt å vinne på et tettere forhold til vår store nabo i vest. Når Storbritannia går i gang med å utforme en ny rolle både i utenrikspolitikken og i handelspolitikken, må Norge være rask til å gripe mulighetene dette gir oss.

Bør prioriteres

Regjeringen har derfor satt ned en arbeidsgruppe som fortløpende skal kartlegge og vurdere Norges interesser i forhold til brexit.

Det er mange grunner til at Fremskrittspartiet mener at et tettere norsk-britisk samarbeid bør være en prioritet i årene som kommer. Økonomisk sett er Storbritannia en tungvekter. Landet har 65 millioner innbyggere, og er verdens femte største økonomi. Per i dag er den norsk-britiske handelen på 300 milliarder kroner per år. Storbritannia er faktisk vårt største eksportmarked. Storbritannia er den største importøren av norsk olje og gass, og vi dekker en tredjedel av britenes gassforbruk.

Les flere kronikker på smp.no!

Felles fiskeriforvaltning


Sjømatbransjen må stålsette seg for britisk WTO-toll

Brussel (NTB): Norsk sjømat kan realistisk sett møte tollsatser og andre hindringer i Storbritannia etter brexit, advarer europaminister Elisabeth Vik Aspaker.

I et tiårs perspektiv satses det på å utfase kullkraft, og å øke investeringene nettopp i gasskraft. Landet er også tredje største importør av norsk sjømat. Brexit vil kunne åpne for en fiskeriavtale med felles fiskeriforvaltning og regelverk rundt utnyttelse av ressurser som kommer begge land til nytte.

Det er altså et stort potensial for økt handels- og næringslivssamarbeid mellom Norge og Storbritannia.

Internasjonalt nettverk

Når Storbritannia går ut av EU blir ikke landet redusert til en liten og isolert øy.


Det er viktig å huske på at Storbritannia er blant de landene med bredest internasjonalt nettverk, blant annet gjennom Commonwealth med 53 medlemsstater verden over. Det britisk-amerikanske forholdet, også kalt «the special relationship», bidrar også til å gjøre Storbritannia til en sterk spiller globalt. Et tettere samarbeid med Storbritannia vil kunne styrke Norges interesser også utenfor Europa.

Norge er vestvendt

Historisk sett har Norge alltid vært vestvendt, og Storbritannia er den stormakten som Norge har hatt det beste og tetteste forholdet til. Det nære forholdet strekker seg tilbake hundrevis av år.

Vi deler også det samme verdigrunnlaget, med et felles syn på grunnleggende friheter og hvordan et demokratisk samfunn skal fungere. Storbritannia står nå foran en tidkrevende og komplisert prosess, der landet skal forhandle både en utmeldingsavtale med EU og en avtale som skal regulere forholdet til EU etter at landet trer ut av unionen.

Velkommen i EFTA

Det er viktig, også for Norge, at EU og Storbritannia kommer fram til en løsning som er god for alle parter. Norges forhold til Storbritannia reguleres av EØS-avtalen inntil landet formelt forlater EU.


Dette vil tidligst skje to år etter at britene har sagt ifra om at de vil benytte artikkel 50 i EU-traktaten som spesifiserer hvordan et land forlater unionen. Fremskrittspartiet har tidligere sagt at vi ønsker Storbritannia velkommen som EFTA-medlem, men vi understreker at vi holder alle muligheter åpne.

Signalene tyder på at Storbritannia ønsker en «unik» samarbeidsmodell med EU, noe som ser ut til å utelukke EØS-samarbeid. Storbritannia ønsker også mer frihandel, og minst like gode betingelser mellom Storbritannia og Norge som det vi har i dag.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

En unik anledning

Dette fremkom da næringsminister Monica Mæland nylig møtte den britiske handelsministeren Liam Fox.

For oss er hvordan vi kan ivareta Norges interesser fremover på en best mulig måte det avgjørende for vår politikk, og slik vi ser det vil Norge ha alt å vinne på et tettere forhold til vår store nabo i vest. Fremskrittspartiet mener derfor at brexit er en unik anledning til å styrke båndene med Storbritannia.

Harald T. Nesvik
Parlamentarisk leder, Frp

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.