Muligheter for norsk maritim næring

«Digital stormakt til havs»

I nær framtid vil norske ferjer krysse fjorden automatisk, store cruiseskip vil legge til kai av seg selv og konteinerskip vil kunne krysse hav uten kaptein om bord.

Rask utvikling Førerløse ferjer er ikke bare en fjern framtid. Norsk maritim industri ligger langt framme i utviklingen – så langt.  Foto: Rolls-Royce Marine

Et innovasjonsprogram for maritim digitalisering kan nettopp være den katalysatoren vi trenger for å vinne den globale konkurransene på det framtidens digitale hav

Anette Bonnevie Wollebæk og Svein Kleven
Kronikk

Anette Bonnevie Wollebæk og Svein Kleven. 

Hvilke land som skaper flest maritime arbeidsplasser er avhengig av hvor raskt hver nasjon oppfatter den digitale revolusjonen vi nå ser starten på.

Norge er i dag en av verdens viktigste produsenter av ny maritim teknologi og utstyr. I dag ligger vi også langt framme når det gjelder forskning på autonome løsninger til havs.

Forskningsmiljøet i og rundt NTNU er i verdenstoppen her, og opprettelsen av AMOS-senteret (Autonome Maritime Operasjoner og System) har gitt oss som nasjon et godt forsprang.

Stort utviklingstempo

Det er imidlertid ingen automatikk i at god forskning leder til utvikling og innovasjon. Vår bekymring er at både den maritime næringen selv og myndighetene undervurderer hastigheten og investeringsbehovene som kreves for å videreføre denne posisjonen til en fremtidig verdensledende norsk næringsklynge med nyskaping og konkurransekraft.

Skal vi komme i posisjon må vi satse nå. Utvikling av digitale løsninger til bruk på og i havet går langt raskere enn hva vi er vant med i tradisjonell maritim teknologi- og industriproduksjon, og ligner mer på den utviklingen vi har sett innenfor IKT de siste tiår.

Godt fundamentert innspill

Maritim21-rapporten ble overlevert til næringsminister Monica Mæland under den årlige verftskonferansen til Norsk Industri 1. november. Dokumentet er en strategi for forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) for den maritime næringen – overlevert med hilsen fra næringen til regjeringen.

Samme dag, 1. november, var det også innspillsfrist til regjeringens kommende havstrategi. Martim21-rapporten er i seg selv et godt fundamentert innspill til havstrategien.

De som pløyer seg gjennom de totalt 100 trykte sidene i rapporten vil se at dagens støtteordninger til forskning og utvikling er for mange og for små.

Gjennomgående i rapporten er også behovet for å koble aktører sammen og se helheten.

Nye teknologier og forretningsmuligheter trer fram, og digitalisering er et nøkkelord. Industrien trenger med andre ord nye virkemidler for å sikre hastighet i innovasjon og kommersialisering av teknologi.

Bør samle prosjekter

Rolls-Royce Marine har foreslått en ny innretning på den statlige FoU-støtten til maritim industri. Vårt forslag er at det skjer i form av et eget, innovasjonsprogram for maritim digitalisering. Programmet bør bestå av få men store prosjekter, der hvert prosjekt gis en ramme på rundt 100–200 millioner NOK over 4–5 år.

Forutsetningen er at industrien jobber sammen med offentlige forskningsressurser i FoUI arbeidet, og sjølsagt selv bidrar likeverdig med egne midler og innsats.

Programmet kan styres direkte gjennom de eksisterende strukturene i Forskningsrådet og Innovasjon Norge. En forutsetning for å lykkes vil være at de store motorene i den norske maritime klyngen blir driverne i programmet.

Vi tror altså at en mer direkte satsing på bedrifter som allerede har en høy FoU-takt vil gi raskere og varige resultater, og igjen dra med seg synergier i form av involvering av flere små og mellomstore bedrifter med høy innovasjonstakt.

Satse på maritim digitalisering

Norge er et befolkningsmessig lite land og må samle kreftene. Bransjeorganisasjonen Maritimt forum har i likhet med Maritim21 påpekt at det ligger et betydelig potensial i større samhandling mellom de havbaserte næringene.

Et innovasjonsprogram for maritim digitalisering kan nettopp være den katalysatoren vi trenger for å vinne den globale konkurransene på det framtidens digitale hav.
Analyse:

Ny tidsalder i maritim næring?

Maritim 21 staker ut vegen videre.Verftskonferansen i Ålesund:

Monica Mæland imponert over omstillingsviljen til maritim næring

Selvgående skip, 3D-teknologi, Big data og informasjonsflyt vil prege den maritime næringa i framtida.Tre utfordringer etter ti års opptur:

Den maritime klynga ble akterutseilt før oljenedturen

Den maritime klynga var i ferd med å bli akterutseilt flere år før oljenedgangen, men advarslene ble ikke tatt på alvor. Er det på tide å justere selvbildet?