Kronikk 18. februar:

«Havet vil gi Sunnmøre en gyllen framtid»

Nye muligheter Den oljeavhengige delen av maritim næring på Sunnmøre sliter, mens andre deler av den maritime klynga og de marine næringene både går godt og ser nye muligheter i det som havet kan gi. Ett synlig symbol på framtidstroa er satsinga på NMK2. Illustrasjonen viser området der den nye, grensesprengende simulatoren vil bli bygd. 

Kronikk

Sunnmøre er, i likhet med store deler av verden, inne i en stor og delvis smertefull omstilling. Ved slike veiskiller er det vel bare naturlig at det tegnes dystre fremtidsbilder. Da kan det være god mentalhygiene å fokusere på de positive endringene som i høyeste grad finner sted i regionen.


Verst stilt på ytre Søre - sjekk din kommune

Ledigheten ned i Norge - opp på Sunnmøre

De såkalte krisekommunene på ytre Søre Sunnmøre er blant kommunene hvor arbeidsledigheten gjorde et hopp oppover i januar.

De fleste vil være enige i at «krisen» i den maritime klyngen i hovedsak består av et par elementer som forsterker hverandre: Fallet i oljepris og en overkapasitet i forsyningsflåten. Resultatet er dessverre dramatisk og tragisk for offshore rederiene og deres ansatte.

Vi må likevel minne om at de fleste forblir lokale, og at arbeidsledigheten i Møre og Romsdal i januar 2017 var på samme nivå som i januar 2005. I bransje etter bransje har Sunnmøre vist at de er tidlig ute, og at de gang på gang har vist en forbilledlig innovasjonskraft. Kanskje det nettopp er dette vi er best på?

Hovedkontor og eierskap


Innlegg 3. februar:

«Hvor er den brede debatten?»

Det er dramatiske ting som skjer med sjøfolk, havnearbeidere, innen byggebransjen og transport i Norge. Hvorfor ser vi ikke mer oppmerksomhet rundt dette i den offentlige debatten?

I omstillinger blir hovedkontorer og eierskap lett en del av diskusjonen. Generelt sagt er det flott med lokale eiere og hovedkontor på Møre. Men vi må være såpass ydmyke at vi innser at vi har mye å lære, og at (inter-) nasjonale aktører har noe å tilføre både av kompetanse, kapital og markedskraft. Derfor tror vi at det beste vi kan gjøre er å være så dyktige at vi blir attraktive som region, og at aktører med hovedkontor i andre deler av landet og verden finner det interessant å være til stede.

Gode eksempler på dette er Rolls-Royce, Firmenich, FMC/Epax og Fincantieri/Vard.

Nye relasjoner båt og bedding

Men også i andre segmenter enn offshore service har Sunnmøre tatt en ledende posisjon globalt, for eksempel innen brønnbåter. Dette har vokst til en stor flåte, hvor både redere og båtbyggere er godt rotfestet i vår region.

Etter at Sølvtrans kjøpte opp Bømlo Brønnbåtservice for vel et år siden, ble de verdens største brønnbåtrederi. Rostein er et annet eksempel på at regionen tar en ledende posisjon i en ung industrigren.

Reder Per Sævik har allerede kjøpt seg inn i en annen verdikjede, ferjedrift med Fjord1, som nylig har vist pene resultater. Her har vi også ledende båtbyggere som tenker nytt, f.eks. Fiskerstrand.

Les flere kronikker på smp.no!

Nye segmenter på gang

Ledestjernene på verftssiden Kleven, Ulstein og Vard har på en imponerende måte og på utrolig kort tid, fått kontrakter innen nye segmenter. Dette er sjølsagt viktig også for underskogen av leverandører. Cruise, vindkraft, oppdrett og helse er voksende segmenter, og har lange horisonter.


Mandag kåres Årets Nyskaper på årskonferansen til NHO Møre og Romsdal:

– En attraktiv forskerby

– Vi må få til økt forskningsaktivitet og mer samarbeid med arbeidslivet. Både offentlig og privat.

Rolls-Royce satser offensivt på forskning, og er ikke minst aktive i det spennende løpet mot digitalisering og autonome skip. Gjennom godt samspill er GCE Blue Maritime blitt ledende innen miljøavtrykk.

Optimar uttaler at de har store fordeler av at de er tuftet på den marine klyngen, og har aldri hatt en større ordrereserve. Bl.a. har de levert 24 avlusingsanlegg mindre enn et år etter at de testet prototypen på en Farstadbåt i opplag. Dette er gode eksempel på at Sunnmøre fortsatt har stor innovasjonskraft, og flere eksempler kunne nevnes.

Fiskeri med fokus på bærekraft

Innen villfangst har Sunnmøre fortsatt en ledende posisjon, også i et globalt perspektiv. Et langvarig samspill mellom marin og maritim industri har brakt oss til denne posisjonen.

Mye tyder på at tida er moden for et fornyet samspill, der nye fiskebåter mer kan sammenlignes med flytende produksjons-plattformer enn et fangstfartøy. Og der viljen til å dokumentere bærekraft utløser et stort potensial; å skape store verdier av restråstoff, mot et voksende globalt marked innen helse og ernæring.


Nyskaperprisen:

Årets nyskaper foredler 100 prosent av fisken om bord

Bedriften Nordic Wildfish ble kåret til Årets nyskaper 2016 i nordvest.

Rederiet Nordic Wildfish ble kåret til fylkets nyskaper 2016 for ombyggingen av tråleren «Molnes». Under Nor Fishing mottok de Fiskeridirektoratets Miljøpris for prosjektet, som representerer verdens første hvitfisktråler med hydrolyse om bord, og som åpner for en teknologi der proteiner fra restråstoff kan brukes til human ernæring.

Tirsdag denne uken kom gladnyheten at Vard skal bygge en flytende produksjonsplattform for krillfangst for Aker BioMarine til en milliard kroner. Bakteppet her er et tett samarbeid med myndigheter for å tilpasse regelverk, og med WWF for å skape et bærekraftig fiske.

I regjeringens ferske bioøkonomistrategi «Kjente ressurser – uante muligheter» nevnes den unge marine klyngen Blue Legasea, med utspring Møre, som første eksempel på viktige initiativer. Begge de to nevnte rederiene er også aktive medlemmer i Blue Legasea.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Campus Ålesund

Aldri har infrastrukturen vært bedre i vår region med hensyn til kompetansebygging og innovasjon. Ålesund ble universitetsby for vel ett år siden, og NTNU har Havrom og Bærekraft som to av fire satsingsfelt. SINTEF styrker sin tilstedeværelse i Ålesund og har en offensiv målsetting om vekst og flere forskere. Møreforsking styrker også staben.


Inmarsat lærer av Apple og inviterer store og små virksomheter inn i ny test-lab:

Etablerer første teknologisenter på NMK2

I oktober flytter Inmarsat inn i femte etasje på NMK2. Her vil de få sitt første teknologisenter. En lab og et gjesteområde på store deler av de vel 1000 kvadratmeterne.

Mest synlig er satsingen NMK2, der det investeres om lag en halv milliard kroner i nytt bygg, og med ytterligere investeringer i et spenstig innhold.

I bygget etablerer ÅKP/GCE Blue Maritime «Blue Innovation Arena», som legger til rette for bedriftene og utdanning i forhold til raskere produktutvikling med muliggjørende teknologier.

Inmarsat, en global leder innen mobil satellitt kommunikasjon, finner Campus Ålesund så interessant at de velger å legge sitt hovedkontor for Nord-Europa til NMK2 bygget.

Gyllen framtid

Vi er ikke aleine om å mene at havbaserte næringer vil vokse. OECD la sist april fram en rapport der de forutser en dobling i «havøkonomien» fra 2010 til 2030. Den norske rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav 2050», som mange fester lit til, argumenterer godt for at norsk sjømat, inklusive nye arter, vil omsette for 550 milliard kroner i 2050. Områder der Møre i dag er ledende (villfangst, utstyr og marine ingredienser), står aleine for nær halvparten av den forventede veksten.

Veksten i kjernebedriftene i Blue Legasea ligger de siste tre år foran denne utrolige vekstprognosen.

Mulighetene på, i og under havet er enorme. Vi har teknologi, kompetanse, samspill og vilje som gjør at bedriftene i den maritime og marine klyngen er godt posisjonert til å gripe mulighetene. Møre er langt framme i den mye omtalte omstillingen allerede.

Per Erik Dalen og Oddvar Skarbø
ÅKP

Annik Magerholm Fet og Hans Petter Hildre
NTNU

Henning Borgen og Håkon Raabe
SINTEF

Arnfinn Ingjerd
Maritimt Forum Nordvest

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.