Kronikk om nye økonomiske nøkkeltall:

«Kurs mot lysere tider»

Det har vært noen tunge år i Møre og Romsdal, der avisoverskriftene har vært preget av nedtur i oljeservicesektoren og krisetilstander blant offshorerederiene i fylket vårt.

Opptur Fiskerinæringen er en viktig motor i næringslivet lokalt, skriver Thomas Jarnes Dyb. Han trekker fram brønnbåtrederiet Sølvtrans i Ålesund som ett av selskapene i næringa som gjennom sin flåteoppbygging skaper ringvirkninger for annet næringsliv i regionen. Bildet er fra dåpen av «Ronja Ocean» tidligere i år. 

Oppturen står for døren i Møre og Romsdal. Det gjelder å bruke den godt

Thomas J. Dyb
Kronikk

Kronikkforfatter Thomas Jarnes Dyb.  Foto: Privat

Men på bakgrunn av de økonomiske nøkkeltallene som har kommet de seneste månedene, kan vi konkludere med at nedturen er over og at oppturen står for døren.

Den 13. juni kom Norges Banks undersøkelse «Regionalt nettverk». Her intervjues til sammen 300 bedrifter i hele Norge om den økonomiske utviklingen. I region Nordvest, som omfatter Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, svarte bedriftene at vekstøkningen de har sett i produksjonen siste seks måneder vil fortsette.

Veksten er den sterkeste på mange år, og blir særlig knyttet til økt offentlig etterspørsel, men også vekst i det private næringslivet. En siste positiv ting er at fallet i oljeindustrien har avtatt. Det tyder på at selskapene til oljenæringen har tilpasset seg den nye oljeprisen og det nye kostnadsnivået, og igjen begynner å se lyset i enden av tunnelen.

Jarnes i september 2016: «Bunnen kan være nådd i Møre og Romsdal»

Et eksempel fra regionen vår er Alpa i Molde, et heleid datterselskap av Axess. De vant nylig en stor kontrakt med Statoil på service, vedlikehold og modifikasjon av offshorekraner. Alpa har vært meget flinke til å tilpasse seg den nye hverdagen med det nye kostnadsbildet i oljebransjen, og med den nye kontrakten i bunn går selskapet lysere tider i møte.

Eksempelet fra Alpa illustrerer at oljesektoren har vært og vil fortsatt være viktig for fylket vårt. En annen positiv faktor er derfor at forventede oljeinvesteringer for neste år nå blir oppjustert.

I den siste rapporten som kom i slutten av mai venter SSB oljeinvesteringer på 154 milliarder kroner i 2017, som er en oppjustering på 3,3 prosent fra forrige kvartal.

Anslaget fra SSB er riktignok betydelig lavere enn toppåret 2014 på over 214 milliarder, men like fullt viser dette at bunnen er nådd og at det er en forsiktig optimisme i oljenæringen. Samtidig erkjenner vi at mange selskaper i oljerelatert sektor i vår region fortsatt vil ha tøffe tider foran seg.

Jarnes i juni 2016: Brexit-konsekvenser for Møre og Romsdal

Fiskerinæringen er en annen viktig motor i økonomien vår. Jeg har lyst til å trekke fram alle selskapene som vokser fram i leverandørindustrien til sjømatnæringen. Ålesunds-baserte Sølvtrans er et av verdens største brønnbåtrederier.

Nylig kunne vi lese at de bygger to nye brønnbåter ved Aas Mekaniske Verksted i Vestnes. Det viser altså at Sølvtrans sin suksess gir positive ringvirkninger i det lokale næringslivet i Møre og Romsdal.

Antall konkurser er et annet nøkkeltall som viser at utviklingen i økonomien i Møre og Romsdal er på rett vei. Ifølge tall fra analyseselskapet Experian har 74 bedrifter i Møre og Romsdal gått konkurs så langt i år, som er en nedgang på fire prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Ifølge regionalt nettverk er det også ventet vekst i sysselsettingen neste seks måneder. Det vil styrke et arbeidsmarked som allerede er sterkt i regionen. I mai var det 3 723 personer helt uten arbeid, som er 2,6 prosent av arbeidsstokken. Faktisk har arbeidsledigheten falt hver måned i 2017, og vi må tilbake til november 2014 for å finne et like sterkt arbeidsmarked.

Med et sterkt arbeidsmarked i ryggen kan vi oppsummere med å si at oppturen står for døren i Møre og Romsdal. Det gjelder å bruke den godt.

Thomas Jarnes Dyb
Banksjef i Danske Bank, Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.