Kronikk om fiskeripolitikk:

«Må ikke gå i danskefella»

Lokale eiere Daglig leder Mariann Frantsen i Pelagisk forening understreker i denne kronikken behovet for lokale redere i fiskerinæringa, og advarer mot den utviklinga vi har sett i for eksempel Danmark der fiskeriet ble samla på få hender.  Foto: Pelagisk forening

Kronikk

Det har ikke vært deilig å være fisker i Danmark de siste årene. På femten år har fiskerinæringen i Danmark gått fra å ha flere hundre fartøy til å ha bare 10–12 store båter igjen.

Og det er ikke bare danske fiskere og folk i fiskerinæringen som mistet jobben. Ansvarlig minister og to fra departementet måtte også gå etter kraftig kritikk fra Riksrevisjonen. Det var fine ord i starten. Fiskeriet i Danmark skulle ikke samles på få hender. Så var det akkurat det som skjedde.

Det er akkurat det vi frykter skal skje her. En ny regjering skal nå legge en ny fiskeripolitikk. Uttalelsene fra Eidesen-utvalget ligger og venter med forslag om blant annet effektivisering av kvotesystemet. Det må ikke skje. Fiskerinasjonen Norge må ikke gå i danskefella.

Mangfoldig og spredt eierskap

Et mangfoldig, spredt og lokalt eierskap vil være til det beste for næringen, marked og samfunn. Fiskerinæringen blir stadig viktigere for Norge med sine rundt 27.000 sysselsatte og en verdiskaping per ansatt langt over gjennomsnittet for Fastlands-Norge.

Dette må vi ta vare på. Ett av virkemidlene er lokalt og fiskerinært eierskap. Vi vet fra andre deler av næringslivet at lokale eiere er mer lojale og mer utholdende også når bølgedalene kommer. De er også i større grad mer villige til å gi tilbake til lokalsamfunnet både som arbeidsgivere og samfunnsaktører. Nesten alt av overskuddet til de lokale fiskebåtrederne går tilbake til og holder liv i næringsliv og lokalsamfunn langs kysten.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Drivere av utvikling

Vi kan ikke effektivisere og liberalisere for at de store aktørene kan bli enda større. Vi må heller legge til rette for at norske, lokale fiskebåtredere kan skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten.


Mesopelagisk fiske

Dette kan bli eit nytt fangsteventyr

Det finst enorme mengder liv på mellom 200 og 1.000 meters djupne i havet. Eit reiarlag har svidd av 30 millionar kroner i jakta på å knekke koden. Nesten ingen andre har turt.

Se på hva noen av våre medlemmer som «Hovden Viking» i Selje, «Vestbas», «Jøkul» og «Leinebjørn» i Herøy, «Havsnurp» og «Gangstad jr.» i Midsund, «Harto» i Sandøy og «Harhaug 1» i Haram betyr i sine lokalmiljø. De er med å skape levende kystsamfunn som arbeidsgivere og skattytere, kjøper varer lokalt og bidrar på andre måter til lokalsamfunnet. Lokale fiskebåtredere er viktige for å opprettholde næringslivet i mange lokalsamfunn, og det er bedrifter fra slike samfunn som driver fram Norges nye marine og maritime satsinger. De er ryggraden i havnasjonen Norge.

Dette gjør også at vi er kritiske til integrerte selskaper. Med utenlandsk eierskap til fiskeindustribedrifter kan Norge miste kontrollen over fisken. Det har skjedd på Island der noen få store, integrerte selskapet har tatt kontroll over fisken og verdiene mens lokalsamfunnene blir liggende igjen som en fisk på tørt land.

Stolte redere, sterk konkurranse

En mangfoldig fiskerinæring med mange og fiskerinære eiere er også med på å skjerpe konkurransen. Alle bransjer trenger god og sunn konkurranse for lage produkter av høy kvalitet. Den som har sett det stolte ansiktet på en fiskebåtreder med ny båt som er hakket bedre enn naboens båt, vet hva dette handler om. Alltid videre. Alltid bedre. Det kommer de som skal spise fisken til gode, de som kjøper den, de som fisker den og alle i de ulike leddene fra hav til fat.


Vinnaren av Sett Sjøbein sin marine student-bootcamp 2017

Er dette framtidas måte å kjøpe makrell?

Vakuumpakka, beinfri makrell med ulike smakar skal få nordmenn til å ete makrell til middag.

For mange fiskekvoter på få hender vil ødelegge konkurransen. Da blir fiskerinæringen som dagligvarebransjen; få aktører, mindre innovasjon, dårlig utvalg og høye priser.

Konkurransen mellom et mangfold av fiskebåtredere er teknologidrivende. Innovasjoner kommer fra en levende næring som må skjerpe seg i møte med konkurrenter. En mangfoldig, brei og sammensatt fiskerinæring hadde kunnskap om hav og drift av rederi som gjorde at Norge kunne ta steget inn i oljealderen. Fiskerinæringen har også kunnskap som trengs når havrommet nå skal tas i bruk på en langt mer variert måte. Da må fiskerinæringen få holde fram som en næring med bredde og mangfold nok til at man opprettholder en sunn konkurranse.

Les flere kronikker på smp.no!

Bevare som sjømatstormakt

Vi vet hvordan det gikk med adelskapet i tidligere tider. Det er ingen grunn til å innføre adelen på nytt. Ei heller i fiskerinæringen. Effektiviseringen som Eidesen-utvalget legger opp til i sin innstilling til fiskeriministeren (NOU 2016:26) er å gjøre danskenes feil på nytt.


Kronikk om makrellbestanden

«Markedskonsekvenser av økt fiske»

Makrellbestanden i Nord-Atlanteren har vokst seg stadig større. Et alternativ for å redusere bestanden og dens påvirkning på økosystemet er å øke fisket.

Den nye regjeringen må heller legge til rette for norske, lokale fiskebåtredere. Vi må ha mangfold og bredde i eierskapet. Fiskerinære redere. En næring med mange nok aktører til å sikre sunn konkurranse. Noe annet vil være å svekke Norges rolle som sjømatstormakt.

Vi må ikke gå i danskefella.

Mariann Frantsen
Daglig leder, Pelagisk forening

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.