Kronikk om konjunkturoppgang:

«De gode tidene vil fortsette»

Oljeprisfallet i 2014, med den påfølgende krisen i oljeservicesektoren og offshorerederiene, førte til flere tunge år langs kysten, men nå ser det ut til at de verste etterdønningene har lagt seg.

Mer sprettent Det lysner for næringslivet i Møre og Romsdal. Sektorene som imponerer kronikk­forfatteren mest, er fiskeri- og havbrukssektoren, og ikke minst den store underskogen i leverandørindustrien. 

Etter flere vanskelige år blåser vinden igjen friskt i seilene. Nå gjelder det bare å bruke oppturen til å bygge varige vekstnæringer

Thomas Jarnes Dyb
Kronikk

Thomas Jarnes Dyb, banksjef Danske Bank Møre og Romsdal. 

2017 har vært et godt år i Møre og Romsdal, der negative overskrifter er byttet ut med spennende historier fra utviklingen i det lokale næringslivet.

Sektorene som imponerer mest er fiskeri- og havbrukssektoren, og ikke minst den store underskogen i leverandørindustrien.

Blant annet er det verdt å merke seg at Møre og Romsdal har to av verdens ledende brønnbåtrederier, Rostein og Sølvtrans. De har bygd opp en imponerende flåte av skip, som frakter smolt og slaktefisk til å fra laksemerdene.

Selskapene har en offensiv og langsiktig filosofi, som blant annet kommer til syne gjennom at Rostein i den siste tiden har investert i eget verft for å få tilgang til nok kapasitet til å bygge sine brønnbåter.


Kronikk 23. september:

Banksjef mener bunnen kan være nådd i Møre og Romsdal

En rekke økonomiske nøkkeltall den seneste tiden, og våre observasjoner fra næringslivet, gjør oss tryggere på at den verste økonomiske brottsjøen er bak oss.

FSV group fra Molde er et annet selskap som har slått seg opp som en unik leverandør til havbruk. Selskapet eier og drifter en rekke spesialfartøy og har vokst kraftig siden oppstarten i 2011.

Nylig kom Holta Invest inn på eiersiden. Dette er kompetente og profesjonelle eiere som vil være en viktig brikke i selskapets videre vekst.

Pilene peker oppover

De positive nyhetene fra media blir også støttet av statistikk. Nylig publiserte NHO sin kvartalsvise spørreundersøkelse blant deres medlemsbedrifter. I Møre og Romsdal peker pilene oppover og markant flere bedrifter venter bedring av markedssituasjonen sin.

I september kom også Norges Banks undersøkelse «Regionalt nettverk», hvor til sammen 300 bedrifter i hele Norge intervjues om den økonomiske utviklingen. I region Nordvest, som omfatter Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, svarte bedriftene at den økningen vi har sett i produksjonen og investeringer de neste siste seks måneder vil fortsette.

En annen positiv effekt for Møre og Romsdal er at fallet i oljeindustrien har avtatt. Oljeselskapene tror de vil investere 141,7 milliarder neste år, ifølge SSB. Dette er riktignok lavere enn de forventede 155,6 milliarder i 2017, men dagens oljepris og en rekke felt under planlegging kan løfte neste års tall.

Vi kan dermed konstatere at den svake motvinden fra oljebransjen er i ferd med å snu til medvind.

Det er gode nyheter for oljeservicenæringen langs kysten.

Færre konkurser

Antall konkurser er et annet nøkkeltall som viser at utviklingen i økonomien i Møre og Romsdal er på rett vei. Ifølge tall fra analyseselskapet Experian har 127 bedrifter i Møre og Romsdal gått konkurs så langt i år, en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Og ifølge Nav har vi nå den laveste arbeidsledigheten i fylket vårt på to år.


Kronikk om nye økonomiske nøkkeltall:

«Kurs mot lysere tider»

Det har vært noen tunge år i Møre og Romsdal, der avisoverskriftene har vært preget av nedtur i oljeservicesektoren og krisetilstander blant offshorerederiene i fylket vårt.

Også Danske Banks prognoser gir all grunn til å tro at oppturen skal fortsette. Danske Bank venter at lavere arbeidsledighet, høyere sysselsettingsvekst, høyere reallønnsvekst og en sterk økonomisk utvikling hos våre handelspartnere vil drive veksten videre.

Vår sjeføkonom spår sterkt vekst i økonomien over hele landet i 2018.

Videre vekst

Gründere og entreprenørskap er svært viktig for å skape neste generasjons bedrifter og arbeidsplasser, og Innovasjon Norge en viktig brikke for å stimulere til økt vekst i fylket.

Nylig fortalte Romsdals Budstikke at Innovasjon Norge har delt ut over 750 millioner kroner i lån, garantier og tilskudd til bedrifter i Møre og Romsdal så langt i år.

Interessant nok går det mer penger til Sunnmøre enn til Nordmøre og Romsdal, rett og slett fordi det er flere gründere og flere som tar sjansen på å starte selv her, også folketallet tatt i betraktning.

Men det betyr ikke at entreprenørskapsånden mangler nord for Ålesund. iKuben er en tverr-industriell klynge med internasjonalt orienterte industri- og teknologibedrifter og administrasjon i Molde.

Nylig ble iKuben utpekt som et nasjonalt senter for omstilling og innovasjon. Det betyr at iKuben nettopp kan bli den nye motor for entreprenørskap i hele fylket, slik at vi også lykkes med å skape vekstbedrifter og arbeidsplasser de neste generasjonene.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Styrke kompetansen

Skal vi få til dette må vi også sikre gode rammebetingelser for forskning og utdanning, slik at næringslivet i fylket kan møte fremtidens krav til kompetanse.

Her kan vi konstatere at det har skjedd positive ting i høyskolemiljøet de siste årene, og det er svært positivt at regjeringen styrker denne satsingen gjennom å opprette 70 nye IKT-studieplasser hos NTNU Ålesund og 30 nye studieplasser ved Høgskolesenteret i Kristiansund i statsbudsjettet.

Etter flere vanskelige år blåser vinden igjen friskt i seilene. Nå gjelder det bare å bruke oppturen til å bygge varige vekstnæringer.

Thomas Jarnes Dyb

Banksjef, Danske Bank, Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.