foto
Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund.