En liten oversikt

Lokalsjukehusene i Norge

Det er hittil lagt ned i alt 18 sjukehus. Kristiansund sjukehus ble besluttet nedlagt som nr. 19.

Eldreminister: Åse Michaelsen: Artikkelforfatteren håper hun vet å ta politisk ansvar.  Foto: Roald, Berit

Så kan de sentrale politikerne lene seg tilbake i stolen og «ta det politiske ansvaret og bli sittende»

Kronikk

Av disse er tre sjukehus nedlagt i byer som er litt større enn Kristiansund. Det er Horten, Halden og Sandefjord sjukehus.

Alle disse skiller seg fra Kristiansund sjukehus ved at de likevel har svært kort vei til nærmeste sjukehus på autostradaer, uten ferjer, fjorder og høst/vinterstormer slik det er på Mørekysten.

Sandefjord ligger bare 27 kilometer og Horten bare 23 kilometer fra Tønsberg sjukehus. Halden ligger bare 36 kilometer fra Fredrikstad sjukehus. Alle disse tre byene og deres oppland har i tillegg to alternative sjukehus å reise til som ligger ca. 20–40 km unna.

I tillegg er det 17 byer og tettsteder som har sjukehus, men som alle er mindre enn Kristiansund, også når det gjelder befolkningen i opplandet. Det er Elverum, Narvik, Odda, Voss, Lervik, Kongsvinger, Hønefoss (Ringerike sjukehus), Kirkenes, Hammerfest, Flekkefjord, Stokmarknes, Gravdal (Lofoten sjukehus), Namsos, Orkdal, Tynset, Notodden og Levanger.

Av disse 17 er det fire sjukehus som står for fall, nemlig Flekkefjord, Odda, Narvik og Lofoten. De ble imidlertid «fredet» ved stortingsvalget 2017 av hensyn til diverse partiers stemmefiske. Sjukehuset i Kristiansund kom ikke med i dette «politiske amnestiet».

Alt dette gjøres mens den lenge varslede eldrebølgen nå er begynt å skylle innover landet! Antall eldre over 80 år vil øke med ca. 50 prosent de neste 20 årene. Alle – unntatt politikerne dessverre, vet at denne gruppen har en stor økning av behovet for sjukehusbehandling, med varierende og ofte sammensatte sjukdomsbilder fra forskjellige organer.

Heldigvis har de sentrale politikerne «Samhandlingsreformen» å ty til. Sjukehusene kan sette pasientene på ventelistene, eller skrive dem ut som «ferdigbehandlede». I begge tilfeller blir de kommunehelsetjenestens ansvar, selv om kommunene verken har fagfolk med kompetanse på alderssykdommer, sjukehjemsplasser eller økonomi til å mestre situasjonen.

Så kan de sentrale politikerne lene seg tilbake i stolen og «ta det politiske ansvaret ved å bli sittende», slik statsminister Jens Stoltenberg gjorde etter 11. Juli 2011, slik som stortingspresident Olemic Thommessen har varslet han har tenkt å gjøre nå midt i skandalen om Stortingets pengeforbruk. Vi må bare håpe på at den nyutnevnte eldre-ministeren Åse Michaelsen ikke har samme oppfatning av å «ta politisk ansvar».