Kronikk

«Reiselivets viktige bidrag»

Sterk vekst: Reiselivsdelen av Flakk Gruppen, som inkluderer 62ºNORD, har økt omsetningen fra 50 til 112 millioner på fem år. 

Kronikkforfattere: Torill Ytreberg, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal og Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO Reiseliv. 

Kronikk

Norske kommuner trenger arbeidsplasser med innbyggere som skatter lokalt. Det kan reiselivet sørge for. Bare i Ålesund bidrar reiselivsansatte med 31 millioner kroner i kommunale skatteinntekter.

Ett eksempel på en aktør som bidrar stadig sterkere til den lokale verdiskapningen er Flakk Gruppen. Reiselivsdelen i konsernet består av 62˚NORD, Restauranthuset Maki, Hotel Brosundet, Hotel Union Øye og Storfjord Hotel.

Selskapene tilbyr både opplevelser, overnatting og mat. Omsetningen har vokst fra 50 millioner i 2012 til 112 millioner i 2017. Det er en gjennomsnittlig årlig vekst på formidable 17,5 prosent. I 2017 hadde selskapet lønnskostnader på 40 millioner kroner, to tredjedeler av disse til de ansatte i Ålesund (Brosundet, Maki og 62˚N).

Aktiviteter i Ålesund:

Sjøsafari i høg fart

Det går unna på sjøsafaritur med RIB-båt, et av 62°Nords tilbud til turister i byen


Selskapet satser også på andre deler av Sunnmøre og nylig presenterte de planer om nytt hotell på Hellesylt. De lokale politikerne bør juble, for dette innebærer enda flere arbeidsplasser i distriktene – og flere inntekter i kommunekassa.

Lønnsomt å satse på reiseliv

Verdien av å skape arbeidsplasser er et tema som preger den politiske dagsorden overalt i disse dager. Norge trenger flere arbeidsplasser, og vi trenger å få flere ut i arbeid.

Regjeringens perspektivmelding viser at Norge trenger én million nye jobber innen 2060 for å finansiere eldrebølgen. Reiselivet er en voksende næring som skaper arbeidsplasser i en tid der mange andre bransjer nedbemanner.

Det innebærer selvsagt at lokale myndigheter legger til rette for en bærekraftig vekst som tar hensyn til natur og miljø, og de som bor der. Den enkelte kommune må selv drøfte hva som er riktig besøkstrykk og riktig balanse mellom fastboende og besøkende.

Internasjonalt spås reiselivsnæringen å vokse med 50 prosent innen 2030, ifølge Verdens turismeorganisasjon (UNWTO). Med en miljøbevisst satsing på reiseliv har Norge potensial til å ta en stor del av denne veksten og skape enda flere arbeidsplasser, som Norge så sårt trenger.

30 prosent sysselsettingsvekst

I Norge består reiselivet av 160.000 årsverk. Det er mer enn i oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen. Reiseliv er derfor en viktig sysselsettingsmotor i norske kommuner. Innen overnatting og servering har sysselsettingen vokst med 30 prosent de siste 10 årene. I 2016 og 2017 var overnatting og servering, sammen med bygg og anlegg, næringene med høyest vekst i sysselsettingen.

Slik blir Basecamp Hotel Hellesylt – det nye reiselivsprosjektet til Flakk Gruppen

«Vi er opptatt av å lage et ikon, noe unikt som har en tydelig wow-effekt. Det mener vi dette bygget har»

Slik skal det nye hotellet på Hellesylt se ut, tegna av arkitektkontoret Snøhetta.


Millioner til kommunekassa

Reiselivsansatte i Ålesund bidrar med 31 millioner i skatteinntekter, viser rapporten «Reiselivsnæringens verdi», som Menon Economics har laget for NHO Reiseliv. 92 prosent av skatteinntektene går til Ålesund kommune, mens åtte prosent tilfaller nabokommuner.

Kun fra sjømatnæringen er skatteinntektene høyere; 70 millioner.

Tilsvarende personskatteinntekter fra prosessindustrien i Ålesund er beregnet til 29 millioner kroner.

På landsbasis ser regnestykket slik ut: 4,4 milliarder fra reiseliv, 3,5 milliarder fra prosessindustrien og 1,6 milliarder fra sjømatnæringen.

I Norge er det slik at personbeskatningen i hovedsak tilfaller kommunene, mens bedriftsbeskatningen går til staten. Det betyr at et hotell med et lite overskudd og mange ansatte kan være en vel så viktig inntektskilde for kommunen som en industribedrift med få ansatte og høy omsetning.

Vekstkommuner der folk vil bo

Det viktigste for landets kommuner er å få unge familier i arbeid til å bosette seg der. En befolkning som bidrar med skatt, er den viktigste kilden til å finansiere eldrebølgen og opprettholde velferdsnivået.

Reiselivet er avgjørende for å skape bolyst. Våre bedrifter skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil bli boende og flytte dit. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere. Før flyttet folk dit det lå en stor industribedrift, nå flytter folk dit de vil bo – til steder med jobbmuligheter og gode aktivitetstilbud for hele familien. Attraktive bedrifter flytter etter.

Aktiviteter i Ålesund

I Rollos fotefar

Vikingguiding er et av de nye tilbudene for turister som besøker Ålesund. Sunnmørsposten ble med In Rollo's Footsteps på tur i Gange-Rolvs fotefar.


Flere og trygge arbeidsplasser

Neste år er det kommunevalg. Hele Norges befolkning vil ha flere og trygge arbeidsplasser i sin kommune. Da gjelder det å stemme på de partiene som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, serveringssteder og opplevelsesbedrifter fortsetter å vokse.

Vi i NHOs regionapparat og NHO Reiseliv står klare til møter og dialog med nåværende og fremtidige ordførere over hele landet.

Torill Ytreberg
Regiondirektør i NHO Møre og Romsdal

Kristin Krohn Devold
Adm. direktør i NHO Reiseliv

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.