Kronikk om Norge som havnasjon:

«Et hav av muligheter»

Havforskning: Møre og Romsdal kan få en særstilling for utvikling og verdiskaping for mulighetene som ligger i havet, mener innleggsforfatterne.  

Kronikk

Arbeiderpartiet vil ha en strategisk satsing på havnæringene. Møre og Romsdal Ap mener vårt fylke vil være et naturlig midtpunkt for en slik satsing.

Norges inntekter fra havet er i 2050 stipulert til å ligge 40 prosent over 2010-nivået, til tross for at bidraget fra olje og gass blir lavere (ref.: Sintef).

Bærekraftig havbruk gjennom fisk, sjømat og marine biologiske ressurser vil spille en betydelig rolle i fremtidig norsk verdiskapning. Marin og maritim næring er stor i Møre og Romsdal, og vi har sterke kompetansemiljø som kan tas i bruk i en nasjonal satsing for å videreutvikle eksisterende og nye havbaserte næringer.

NTNU får havromsatsing til seks mrd. kroner

NTNU har fått klarsignal av regjeringa for sin satsing på Ocean Space Center til vel seks milliarder kroner. – Vi ser for oss byggestart i 2022 der vi er ferdig i 2025, forteller dekan Olav Bolland til Sunnmørposten.


Forutsetningen for vekst er at havnæringene utvikler ny teknologi, og at ny kunnskap og god forvaltning sikrer bærekraft. Riktig bruk av havet kan gi oss viktig mat, mineraler og energi. Vi har for eksempel store muligheter til å produsere ren, fornybar energi i havrommet, og havbasert fiskeoppdrett er spådd å bli en av våre viktigste framtidsnæringer.

Det er et faktum at i 2030 må verden produsere 70 prosent mer mat, og mat fra havet må bli en større del av den globale matsikkerheten. Norge har store havareal, mye kompetanse på akvakultur og offshoreinstallasjoner, og Møre og Romsdal er langt fremme på blant annet tekniske løsninger innen maritim sektor. Arbeidet med å få Innovasjon Norge til å etablere et nasjonalt ressurssenter for verdiskapning i havrommet i Ålesund er derfor svært viktig.

Tore Ulstein ber myndighetene legge til rette for at klynga kan ta steget videre: vil samle alt i Ålesund

Mener Ålesund skal være sentrum for havsatsing – både nasjonalt og globalt

– Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva kan lære av den maritime klynga og styrke sin lokalisering på samme sted – i Ålesund og på NMK, sier Tore Ulstein.


Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, har tidligere pekt på at Norge bør ha et eget forsknings- og utviklingssenter for havrommet, og at Møre og Romsdal og Ålesund er en interessant lokasjon nettopp med bakgrunn i våre fagmiljøer.

Klimaendringer, forurensende utslipp, overfiske og andre forhold setter havets helse under sterkt press. Havet er en fellesskapsressurs. Vannmassene i havet beveger seg mellom kontinentene, og vi kan enkelt framstilt si at jordens befolkning deler på havmassene. Møre og Romsdal Arbeiderparti mener det bør være et felles internasjonalt ansvar å forvalte havet bærekraftig. Vi burde ha en forpliktende internasjonal avtale når det gjelder havets helse, tilsvarende klimaavtalen, også kalt Parisavtalen.

For å kunne forvalte havet bærekraftig, trenger vi kunnskap. Data må innhentes og settes i system i en internasjonal kontekst.

Møre og Romsdal Arbeiderparti mener Norge som en kunnskapssterk havnasjon bør aksle en internasjonal rolle i å samle inn data, kartlegge, overvåke og samordne kunnskap om havets helse i samarbeid med internasjonale organisasjoner som FN og WHO.

Næringsministeren svarer på kritikk fra maritim næring: – Har gjort mye og vil gjøre mer

– Om du ser på summen av hva Regjeringen har gjort på maritim sektor, mener jeg vi har hatt en klar og tydelig satsing hvert år, svarer næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på kritikken mot statsbudsjettet.


Møre og Romsdal har sterke kompetansemiljø som kan ta en viktig rolle i et slikt arbeid, som eksempelvis ved Norsk Maritimt Kompetansesenter, Runde Miljøsenter, Kystverket og NTNU.

Derfor vil Møre og Romsdal Arbeiderparti arbeide for å få etablert et internasjonalt institutt for hav og havforskning i Møre og Romsdal. Et slikt institutt vil innebære mange nye og interessante arbeidsplasser. Sammen med et nasjonalt ressurssenter for verdiskaping i havrommet, vil Møre og Romsdal stå i en særstilling for utvikling og verdiskaping av mulighetene som ligger i havet.

Tove-Lise Torve
Fylkesordførerkandidat Arbeiderpartiet

Eva Vinje Aurdal
Ordfører i Ålesund og 3.-kandidat Møre og Romsdal Arbeiderparti

Anne Berit Støyva Emblem
Listekandidat Ålesund og Møre og Romsdal Arbeiderparti

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.