Ålesund kommunes kulturplan

Kultursatsingen i Ålesund

OGSÅ BARN OG UNGE: Også barn og unge: Barn og unge skal få gode vilkår for kulturopplevelser og kulturutøvelse i hele kommunen. Det er en av mange forutsetninger for at Ålesund kommune skal leve opp til visjonen om å være det urbane og kulturelle knutepunktet mellom Bergen og Trondheim. Bildet her er hentet fra årets UKM i Ålesund, med danseren Johanne Lyshagen Stette i aksjon. Foto: Marius Simensen 

Vi må fortsette å heie på politikere som forstår viktig-heten av kultur i regionsutviklingen. Dette gir håp for framtida!

Oskar Skulstad

FORTELLER OM SATSINGEN: Oskar Skulstad, kultursjef Ålesund kommune. 

Kulturplanen
  • Kommunedelplan for kultur 2018–2025
  • første nye kulturplan for Ålesund på 20 år
  • ble vedtatt av bystyret i september
  • legger grunnlag for utviklingsretning og framtidige kultur-prioriteringer
  • skal senere følges opp med handlingsprogram
  • visjonen er at Ålesund skal være det kulturelle knutepunktet mellom Trondheim og Bergen
  • kilde: alesund.kommune.no
Kronikk

Ålesund sentrum har fortsatt et stort potensial i å utvikle urbanitet og bymessige kvaliteter, og skal vi videreutvikle Ålesund som et kraftfullt regionssenter og kulturelt knutepunkt, er det nødvendig at vår region og kommunen vektlegger kulturlivet i overordnede framtidige planer og økonomiske prioriteringer.

Kulturbegrepet kan fort skape misforståelser og forvirring om dette er for et sært mindretall eller få utvalgte. Det er tvert imot slik at kultur angår alle.

Kultur er idrett, musikk, teater, film, dans, festivaler, litteratur osv. osv. Kultur er spesielt viktig for nye Ålesund!

I høst vedtok bystyret Ålesunds nye kulturplan, den første siden 1998. Med den ble et viktig steg tatt. Kommunen ønsker at Ålesund skal være det urbane og kulturelle midtpunkt på Nordvestlandet.

Politikernes direkte svar på kulturplanen og vår nye kulturstrategi, var å bevilge mer til kultur allerede i 2019. Dette gir håp om å skape den tiltrekningskraftens bysentrum, kommunen og regionen vår trenger.

Utviklinga av Sørsida er viktig for å nå Ålesund kommunes og vår regions nye visjoner. Det er helt nødvendig at arenaene våre har kvaliteter på nasjonalt nivå, og at kulturhavna/sørsida får en form og et innhold som gir Ålesund sentrum økt attraktivitet.

Utviklinga av et levende sentrum i Ålesund er sentralt i den nye planen, og mange av tiltaka omhandler dette direkte og indirekte. For eksempel viktige tiltak som etablering av ny kino og nytt hovedbibliotek på Sørsida, i tillegg til ny kulturskole, videregående skole og Teatret Vårt.

Forholda må legges til rette for at den profesjonelle delen av kulturen har gode forhold og betingelser. Dette er også en viktig brikke med hensyn til byens og regionens tiltrekningskraft.

Det er et kvalitetsstempel og merkevare for byen at vi har så mange dyktige utøvere som markerer seg lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ingen nevnt, ingen glemt!


Ungdommens Kulturmønstring i Ålesund denne helga:

Tidenes kulturfest for unge artister

117 unge artister og til sammen 150 ungdommer på, bak og rundt scena. Brødrene Daniel og Martin Flataker imponerte med sjølveste «Bohemian Rhapsody» sammen med Magnus Vemøy.

Ett av tiltaka for å bedre forholda for våre profesjonelle kunstnere er å legge til rette for stipend, prosjektmidler, kunstnerfellesskap på gateplan, felles atelier, felles galleri og gjestekunstnerordning.

Videre har planen tiltak som skal styrke dialogen med kulturinstitusjonene Atlanterhavsparken, Kulturkvartalet og Sunnmøre museum, og at kommunen skal øke sitt økonomiske bidrag til disse.

For å realisere visjonen, må vi også investere i det frivillige kulturarbeidet. Vi må gi barn og unge gode vilkår for kulturopplevelser og kulturutøvelse i hele kommunen.

Hva skjer i din kommune? Sjekk vår kulturkalender her

Ett av tiltaka i planen er å øke de søkbare midlene for frivillige lag og organisasjoner, noe flertallet av politikerne vedtok ved å bevilge en million ekstra til formålet allerede fra 2019. Et annet tiltak vi ønsker å gjennomføre er å opprette en rusfri kulturarena for ungdom i Ålesund sentrum i tilknytning til kulturhavna.

I Norge opplever vi i dag en sentralisering der unge etter endt utdanning søker til storbyer og urbane miljø. Møreforsking har avdekket at vi har en utfordring med å trekke unge kvinner tilbake til regionen.


Se stor bildeserie fra lørdagens UKM i Ålesund

Med hele 117 påmeldte til årets UKM måtte arrangørene i Ålesund spre arrangementet over to dager.

Vi vet også at bymessige, urbane kvaliteter og et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet er viktige kriterier i valg av bosted. Ålesund er blitt universitetsby, og det er særlig viktig å gjøre kommunen vår så attraktiv at også disse studentene ønsker å bli etter endt utdanning.

Ålesund kommune ønsker å være en aktiv medspiller gjennom samarbeid, tilrettelegging, økonomi og kompetanse.

Vi ønsker å legge til rette for at også studentene bidrar til at byens kulturliv blomstrer. Det arbeides i disse dager med en studentmelding.

Dette er et viktig signal om ønsket samarbeidet mellom Ålesund kommune og NTNU.

Ålesund er særlig kjent for Jugendstilen, og denne må vi forvalte på en måte som både utvikler og bevarer.

Kulturplanen foreslår derfor at det opprettes stilling som byantikvar. Videre foreslår planen at Ålesund kommune skal arbeide for å bli tatt med på UNESCOS verdensarvliste.

Ålesund skal være en god kommune å bo i for alle, derfor er god integrering avgjørende. Lykkes vi med å inkludere nye innflyttere i regionens levende kulturliv, kan dette være med på å skape tilhørighet og trygghet.


Det er fantastisk at politikerne allerede har vedtatt at integreringsprosjektet «Fargespill» skal videreføres kommunalt.

Vi har mange dyktige og engasjerte kulturarbeidere i Ålesund, som gjør den store forskjellen, og vi må fortsette å heie på politikere som forstår viktigheten av kultur i regionsutviklingen. Dette gir håp for framtida!

Ålesund kan bli den byen alle vil ønske å bo i. Ikke bare med vakre fasader, men også med vakkert innhold.

Jeg anbefaler å lese planen på Ålesund kommunes hjemmeside under Kultur.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.