Gründerbedrifter:

Hva skal til for å lykkes som virksomhet?

Etter å ha drevet bedriftsrådgivning på Vestlandet i flere tiår, ser vi et klart bilde av hva som driver fram selskaper både i oppstarts- og vekstfase. Her er noen av våre råd.

Lære av andre: Mange har prøvd og feilet. Og noen har prøvd og feilet flere ganger. Men det er ikke alle feil en må gjøre selv. Erfaringer som allerede er gjort, kan komme andre til gode. Det å lære av både egne og andres feil kan ha stor verdi og faktisk ende opp med å bli en suksessfaktor, skriver kronikkforfatteren.   Foto: Illustrasjonsfoto: Tone Molnes

Jan Inge Sætre_MRB   Foto: MRB

Kronikk

Vestlendinger har teft for business og mot til å satse. Det er noe av det som gjør oss til de vi er. Vi er kjent for å se etter nye muligheter når rammebetingelsene er i endring, og har lange tradisjoner for å skape bedrifter med potensial for oppskalering og internasjonalisering. Her skapes nye ideer og nye virksomheter – aktivitet som har gitt og vil kunne gi arbeidsplasser og verdier for fylket vårt.

Gjennom vårt engasjement i kompetansereisen til Sparebanken Møres Næringsteft, har vi fulgt 100 gründerspirer bli til én heldig vinner.

Næringsteft

Brøytestikker vant en million

Selskapet Roadtech As fra Tingvoll vant Næringstreft og en million kroner for sin utvikling av måten man setter ut brøytestikker på.


Gründerspirer som lykkes har alltid en klar fremtidsvisjon.

De ser løsninger der andre ikke gjør det.

Alle har i tillegg dette motet til å satse og tro på at de vil lykkes.

Lær av andres feil

Mange av dem som starter opp ny virksomhet mangler erfaring med forretningsutvikling og det å kommersialisere en forretningsidé.

Mange har prøvd og feilet. Og noen har prøvd og feilet flere ganger. Men det er ikke alle feil en må gjøre selv. Erfaringer som allerede er gjort, kan komme andre til gode.

Det å lære av både egne og andres feil kan ha stor verdi og faktisk ende opp med å bli en suksessfaktor. Kanskje noe av det mest verdifulle for førstegangsgründerne i Næringsteft er nettopp det: At de får anledning til å høre de ulike bidragsyternes reelle historier om da de ikke lyktes og sine gode historier fra da de gjorde nettopp det.


«Eksportørene»

Vard er ikke ferdig med omstillingen

Med sine 9.000 ansatte i 14 land, 1.400 av dem i Møre og Romsdal, er Vard et av verdens største skipsbyggingskonsern.

 

«Eksportørene»

– En motor for samfunnet

Eksportbedriftene i Møre og Romsdal sørger for 45.000 arbeidsplasser.


Grundig fra starten av

Virksomheter i en tidlig fase skal gjøre mange valg som vil ha betydning for fremtidige muligheter for finansiering og utvikling. Gjennom Næringsteft har vi i MRB bidratt med vår kompetanse for å gjøre gründerne bedre rustet for de utfordringene som vil komme. Som gründer er det viktig å ha en profesjonell tilnærming fra starten av.

Det viktigste rådet vi kan gi er tidlig å gjøre markedsundersøkelser. Det vil danne grunnlaget for å jobbe fram en klar forretningsmodell og forretningsplan med klar vekststrategi, noe som er helt sentralt i utviklingen av en bedrift som skal ha livets rett.

Sjømatselskap får Gaselleprisen for Møre og Romsdal:

Gründerpris til ålesundsbedrift

Sjømatkompaniet ble torsdag kåret til årets Gasellebedrift i Møre og Romsdal.

Helgaprat med Fredrik Friberg:

« Jeg ble dømt og måtte sone min straff, det var forferdelig tungt. Men samtidig gikk det en «jævel» i meg, dette skulle bli et vendepunkt»

Han står bak årets Gasellebedrift i Møre og Romsdal. Men livet har ikke alltid vært en dans på roser for fiskehandler Fredrik Friberg.


Bidra til vekst

De fleste bedrifter har vekstpotensial, men vi ser at få utnytter dette i et lengre perspektiv. Tall viser at rundt 4 % av alle bedrifter står for 80 % av veksten i Norge (Spilling 2000).

MRB har arbeidet med vekstfokuserte bedrifter i en årrekke og har vært med på reiser der bedrifter i ulike bransjer, med helt forskjellige forutsetninger har klart å skape lønnsom vekst. Vår erfaring er at bedrifter i alle bransjer og faser kan vokse!

Årets kremmer på Sunnmøre 2018:

Årets kremmer tidoblet omsetningen på fem år: – Vi har aldri tatt opp lån

Ålesundsbedrifta Artec Aqua er kåret til årets kremmer på Sunnmøre 2018. 2017-regnskapet viser en omsetning på 347,9 millioner kroner, som er mer enn en dobling fra året før.


Vekstanalyse

Man skal ha god oversikt over hva man er, hvor man står og hva som er vegen videre for å få til lønnsom vekst. Det er stor forskjell mellom en moden bedrift og en vekstbedrift. Disse krever ulike utviklingsstrategier. Gründerbedrifter krever gjerne noe helt eget for å kunne løfte ideen ut i lønnsom realisering.

Vi i MRB har lang erfaring i å identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter. Vi etablerer og gjennomfører endringsprosesser sammen med kunden og bidrar også til å sikre en effektiv implementering.

Ett av verktøyene vi bruker for å analysere bedriften og potensiell vekstkraft, er det vi kaller en Vekstanalyse. Metodikken er utviklet av det anerkjente svenske selskapet Ahrens Rapid Growth, basert på over 30 års forskning. MRB har lisens til å bruke metodikken og har gjort det med god erfaring i mange år.

30 år - men satser som aldri før

– Skal du starte egen bedrift? Ikke tenk for mye.

Harald Skulstad er daglig leder for Tempra, tidligere Kulde og Elektro. De markerer nå 30 år, og gründeren deler sine viktigste tips til andre som vil starte for seg sjøl.


Selskap som har god, lønnsom vekst er sterke innenfor tolv ulike områder viser denne forskningen.

Vi ser at prosessen med å utarbeide en vekstanalyse i stor grad bidrar til å mobilisere bedriftens egne ressurser for å skape utvikling og vekst.

Hva bør man unngå?

Der finnes klassiske fallgruver en gryende virksomhet bør unngå. Basert på andres dårlige erfaringer, kan det for eksempel være smart å unngå «endeløse» utviklingsprosesser.

Det er viktig å klare å kombinere FOU med det vi kaller «søk og utvalg». Dette gir kortere tid fra idé til marked.

Man bør også unngå at underleverandører eller andre investorer for tidlig inviteres inn på eiersiden og tar styringen. Da er det fare for at målsettingene endres og gründerspiriten forsvinner.

Det kan være greit å styre unna å gi medarbeidere løfter om opsjoner som kompensasjon for innsats.

Alle må bli i båten – være like tålmodige og ro i samme retning.

Opsjonsavtaler kan ta fokus bort fra målet og skape unødvendige gnisninger. Slikt kan sparke beina under en god idé.

Det er også viktig å sørge for at viktig kunnskap forblir i virksomhetens eiendom. Selskapet må ha en egen IPR-strategi (Intellectual Property Rights) som sikrer immaterielle rettigheter. Her syndes det ofte.

Det kan også være en fallgruve at man har for stor tillit til andre. Det er viktig med nettverk, men sørg for å beholde fokus og kontroll selv.

De som lykkes

Vi ser over tid at dette stemmer for de gründerne som lykkes:

• De har et brennende engasjement og en sterk tro på at de vil lykkes og klarer å skape et team av engasjerte ansatte som utfyller hverandre.

• De har funnet en god prosjektidé eller løsning med vekstpotensial som ingen andre produkt eller tjenester tilbyr.

• De kommer ofte opp med løsninger som kombinerer to produkt på en ny måte, eller som kan benyttes på et nytt område, og som dekker et nytt behov eller gir høgere nytteverdi enn før. Løsningen er basert på kundebehov.

• De er utholdende og har gjerne gjort flere forsøk, lært av sine feil og gått på med friskt mot med nye ideer.

• Klarer å skape en sjølfinansierende virksomhet med sterkt salgsapparat, utvikler løsninger sammen med sine kunder, og i mange tilfeller finansierer kundene utviklingsløpet.

Ikke gi opp!

Det er viktig å understreke at det kan være mange elementer som spiller inn på hvorfor noen gründere lykkes og andre ikke. Det er ikke alle faktorer en har kontroll over selv.

Har det gått galt en gang, vil det ikke si at det ikke kan lykkes en annen gang. Men det er viktig å analysere hvorfor og hva som gikk galt, slik at man gjør seg nytte av lærdommen. Flere forsøk må kanskje til før man lykkes.

For de som virkelig tror på sin idé: Ikke gi opp!

Gründer fra Ålesund vil digitalisere fastlegene

Vil gjøre fastlegene tilgjengelig for pasientene på video

Confrere er allerede tatt i bruk av Lommelegen.no og av noen fastleger.