Kronikk om byutvikling:

«Nye takter fra Nye Ålesund»

Samarbeid: Kronikkforfatterne er svært godt fornøyd med samarbeidet og det de opplever som Nye Ålesund kommunes offensive strategi for forskning og utvikling.  

Vi bor i en region preget av verdiskaping, innovasjonskraft og omstillingsevne, uansett om du er i Haram, Sandøy, Ørskog, Skodje eller «gamle» Ålesund kommune

Kronikk

Mandag 1. april lanserte Nye Ålesund kommune at Nord-Europas første FN smartby-lab blir lagt til Ålesund. Det finnes én smartby-lab allerede, og den ligger i Wien.

Først og fremst vil vi gratulere både hverandre og dere med å være bosatt i Nye Ålesund - det vi har sett av prosjektorganisasjonen Nye Ålesund Kommune preges av fremtidstro, mot og fokus på samskaping.

Resultatet så langt? Det utløser mer forskning og utvikling, vi har et fremoverlent næringsliv som ønsker å spille på lag med kommunen; og kommunen med dem! Vi ser mer innbyggerinvolvering og en mer tilgjengelig og åpen kommune. Alle vi som bor i regionen har en viktig jobb foran oss: vi må bejuble denne kulturendringen - fokus ser ut til å være på noe større enn seg selv. Myten om at det offentlige ikke skal være nyskapende, og ikke har «lov» å gjøre feil er det på tide å vinke farvel til. Vi må øke tabbekvoten til offentlige initiativ; skal vi øke farten vil også risikoen for å feile øke. 

Åpningen av The North West:

Første smakebit på digitale Ålesund

Hva skjer med Ålesund når vi kjører byen gjennom skipssimulatoren? Det er noe av det du kan få svar på under åpningsarrangementet til The North West.

 

Hva betyr det å være smart og bærekraftig - sånn egentlig?

Den nye laben – United Smart Sustainable City Lab – demonstrerer at vi har en kommune som brenner for at vi skal utnytte teknologi til å bli et bedre sted å bo, og det på en bærekraftig måte. Tenk at vi bor i en kommune som initierer et slikt tiltak, og det sammen med FN. Dette kan vi være stolte over!

Bærekraft er mer enn klima: FNs bærekraftsmål beskriver 17 ulike temaer. I Nye Ålesund Kommune markerer vi oss som by og region nå særlig på bærekraftsmål nr 11: «Bærekraftige byer og samfunn». I tillegg ser vi på måten Nye Ålesund jobber på, så vel som hvordan næringslivet i denne regionen alltid har hatt suksess, at bærekraftsmål nr 17 «Samarbeid for å nå målene» er sentralt. Nattevandringen for FNs bærekraftsmål under The North West 2018 hadde særlig fokus på mål nr 14: «Liv under vann» - et naturlig fokusområde for kystregionen vår. Under The North West 25.-27. april kan nærings- og arbeidsliv, studenter, akademikere - ja alle innbyggere i regionen - jobbe sammen med å forstå med bærekraftsmålene, så vel som hvordan en smart, bærekraftig region kan realiseres. 

Jubler for nye Ålesund smartby:

– Her viser vi muskler og tar en nasjonal lederrolle

Skodje-ordfører og ordførerkandidat Dag Olav Tennfjord (H) jubler for at nye Ålesund, Sula og Giske har blitt med i FN-programmet United Smart Cities.

 

Fra ny til nyttig på rekordfart

Mange har kanskje stilt seg spørsmålet om vi trenger en kommunereform, og i så fall hvorfor. Vi kan lese på nyealesund.no at Regjeringa har bedt kommunen om å utgreie potensielle endringer i dagens kommunestruktur, og at målet for endringa er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Dette krever helhetlig og samordna samfunnsutvikling, bærekraftige og robuste kommuner, og et styrket lokaldemokrati. I så måte passer en bærekraftig smartby-lab som hånd i hanske hvor hensikten er å utvikle og iverksette bærekraftige prosjekter innen temaer som utdanning, helse, infrastruktur, mobilitet og energi. I tillegg vil det være sentralt å støtte og få fart på nye prosjekter. 

Nye Ålesund blir smartby i FN-regi

Nye Ålesund, Sula og Giske er med i FN-programmet United Smart Cities.

 

Vi vet fra forskning at dersom man skal lykkes over tid må man ha en organisasjon som er i stand til å gjenskape seg selv igjen og igjen. Noen beskriver dette som en kultur for nyskaping, andre snakker om at organisasjonen trenger endringsagenter, og andre igjen sier at vi må bygge endringskapasitet som gjør at organisasjoner klarer å leve godt med omgivelser som er i konstant endring. I denne sammenheng er det både imponerende og viktig at den nye kommunen i disse dager søker etter en «Framtidsnavigatør». Samtidig som kommunen må være nyskapende, har de en rekke plikter i et bredt spekter av tjenester: de skal levere god utdanning, omsorgs- og helsetjenester, kultur, infrastruktur og mye mer. Landskapet vi lever i er stadig i endring, så for å være skodd for fremtiden, må man jobbe med det som skjer her og nå, så vel som å utforske ukjent terreng.

En helhetlig regionsutvikling

Forrige uke lanserte NTNU i Ålesund sin utviklingsplan for tverrfaglige satsinger som sier hva de skal satse mest på, hvorfor og hvordan. Tverrfaglighet trumfer tverr faglighet hver dag, hele uka! NTNU brenner for samspill, og i Gunnar Bovim (rektor NTNU) og Annik Magerholm Fet (viserektor NTNU i Ålesund) sin kronikk i Sunnmørsposten ytret de at man kanskje vil hevde at «NTNU har tatt vel mye Møllers tran når vi nå skal bruke våre forente krefter på hav, handel og helse i årene framover».

Dette er selvsagt ikke tilfelle: det er en tydelig utviklingsplan som demonstrerer innsikt i hva som er viktig både for regionen og vårt internasjonale næringsliv i fremtiden. Bærekraft, digitalisering og nyskaping skal være gjennomgående for alle satsingene, og ved å implementere visualisering som spydspiss på tvers av fagfeltene håper de å teste og utvikle bærekraftige løsninger.

Vi bor i en region preget av verdiskaping, innovasjonskraft og omstillingsevne, uansett om du er i Haram, Sandøy, Ørskog, Skodje eller «gamle» Ålesund kommune. NTNU i Ålesund satser på å bli et regionalt kompetansesenter for bærekraftig business. Dette er gode nyheter, både for de som ønsker å ta relevant utdanning, og for arbeids- og næringslivet i hele regionen vår. Samtlige har livslang læring på timeplanen fremover!

Møteplasser

I nettverket NExTdigital har vi fokus på å styrke næringslivet på Sunnmøre. Ambisjonen er å skape møteplasser der nåtid møter fremtid, og der mennesker fra ulike virksomheter finner løsninger på digitale utfordringer i fellesskap. Uansett arbeidsplass og industri står alle organisasjoner overfor felles problemstillinger knyttet til blant annet strategiske veivalg, effektivisering og innovasjon. I NExTdigital er vi overbevist om at vi er bedre sammen, enn hver for oss.

Vi jobber for at nettverket skal preges av en sterk tillitskultur, hvor man har trygghet til å dele både suksess og fiasko. På den måten lærer vi mye raskere.

Det er ofte i de tverrfaglige møtene magien oppstår, både for studenter og i arbeids- og næringslivet. Hånd i hånd med økt konflikt- og frustrasjonsnivå, og med dertil høyere grad av læring. Med økt innsikt og kompetanse om nyskaping, digitalisering og bærekraft i verktøykassen, kan næringslivet, offentlige aktører og akademia sammen bygge en region som går fremtiden i møte på en møte som inspirerer til fremtidstro og håp.

Skal vi ta sjansen sammen?

Kine Berild Norheim
Daglig leder NExTdigital 

Geir Balsnes
Styreleder NExTdigital

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.