Kronikk om utdanningsvalg:

«Mangfold for innovasjon og bærekraft»

Digitale hoder: Fremtiden er digital, elektrisk og fornybar. Over hele verden satses det nå sterkt på teknologisk innovasjon knyttet til FNs bærekraftsmål, skriver kronikkforfatterne, og oppfordrer unge til å vurdere teknologiutdannelse. Illustrasjonsfoto. 

Vi er i en tid der forretningsmessig innovasjon, teknologi og samfunn knyttes stadig tettere sammen

Anniken Karlsen og Marie Gjære Gundersen
Kronikk

15. april er søknadsfrist for de fleste norske høgskole- og universitetsstudier. Mange unge skal nå ta et av sine største valg.

Tall fra Samordna opptak viser at andelen kvinnelige førstegangssøkere til informasjonsteknologi og informatikk har økt fra 16 prosent til 24 prosent på fem år. Utviklingen er positiv, men det går likevel altfor sakte i ly av en utvikling hvor digital kompetanse er «den nye oljen».

Jentene må med

Digital kompetanse og utdanning gir store muligheter i fremtidens arbeidsmarked: Jentene må med.

Som ingeniør former du fremtiden. I relasjon til den voldsomme teknologiutviklingen og endringstakten vi ser i samfunnet rundt oss, er vi avhengige av å få med jentene.

De representerer en uutnyttet arbeidsressurs i IKT-næringen, som er i eksplosiv vekst. Jenter utgjør omtrent halvparten av studentmassen, og vi trenger sjølsagt deres hoder og gode ideer for å løse digitaliseringsutfordringene samfunnet står ovenfor.

For å øke synligheten til teknologikvinner og synliggjøre behovet for flere jenter til teknologistudiene, iverksettes det hvert år ulike tiltak i regi av næringsliv og akademia.

Ett eksempel er det årlige arrangementet i regi av Abelia og kvinnenettverket ODA, som hedrer de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv. Et annet eksempel er NTNU-satsingen Jenteprosjektet Ada, som bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne jenter til tekniske yrker.

Her på Sunnmøre startes det nå opp et samarbeidsprosjekt mellom Jenteprosjektet Ada og næringslivet. I tillegg har det vist seg viktig med internasjonale organisasjoner som Girls Who Code, som jobber aktivt for å lukke kjønnsgapet innen teknologi. I februar i år kåret Fast Company Girls Who Code til verdens mest innovative ideelle organisasjon.

Smarte hoder – smarte samfunn

Studier viser at fokus på sosiale og samfunnsmessige aspekter kan bidra til å motivere kvinner til valg av tekniske studieretninger. Vi er i en tid der forretningsmessig innovasjon, teknologi og samfunn knyttes stadig tettere sammen, og det finnes mange gode eksempler til inspirasjon.

Fremtiden er digital, elektrisk og fornybar. Over hele verden satses det nå sterkt på teknologisk innovasjon knyttet til FNs bærekraftsmål.

Grønt, innovativt og bærekraftig er også viktige stikkord for prosjekter relatert til smarte byer og samfunn – drevet fram av omstillingsbehov og en teknologisk utvikling som muliggjør fornying, forenkling og forbedring av offentlige tjenester. Utvikling av smarte virksomheter, byer eller kommuner stiller store krav til tverrfaglighet og ulike kompetanser. Skal man lykkes i dette arbeidet, er det helt nødvendig å ha tilgang på et mangfold av gode teknologihoder. 

 

Også her på Sunnmøre er smarte byer et sentralt satsingsområde, gleden var stor da Nye Ålesund kommune, Sula og Giske nylig ble tatt opp i FNs Smart City-program. Nå skal de også etablere Nord-Europas første Smart Sustainable City Lab i Ålesund sammen med flere samarbeidspartnere, noe som de kommende årene vil tilføre nye arbeidsplasser innen teknologi. 

Talte i Geneve om smarte Ålesund

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) har denne uka vært i Genève og snakket om Ålesund som «Smart By».

 

eHelse

En av de store utfordringene samfunnet står ovenfor, er å utnytte muliggjørende teknologi og digitalisering for å bygge trygge og effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. Tverrfaglig samarbeid er en viktig nøkkel til bedre tjenester, og vil også åpne nye dører for unge på vei inn i utdanning og arbeidsliv. Ved NTNU i Ålesund har man derfor utviklet Arena for eHelse, som tar mål av seg å bidra til utvikling av innovative og bærekraftige løsninger, tilpasset brukernes behov, gjennom samarbeid på tvers av sektorer, aktører og fagdisipliner.

Eksempel på et prosjekt er oppbyggingen av det biomekaniske robotlaboratoriet ved Ålesund sjukehus, som har som formål å forske på effekten av nye kirurgiske inngrep.

Laboratoriet er det første i sitt slag i Skandinavia, og er resultat av samarbeid mellom ortopeder ved sjukehuset og ingeniører ved Institutt for IKT og realfag ved NTNU. 

 

Velferdsteknologi

Et annet eksempel på et samarbeidsprosjekt i fylket er ALV-Møre, en læringsarena for velferdsteknologi, driftet gjennom et partnerskap mellom NTNU i Ålesund og 19 kommuner.

Nettverket NExTdigital er også en regional organisasjon som deler samskapings- og breddefilosofien til Arena for eHelse og ALV-Møre.

Bakteppet er den teknologiske utviklingen som har betydning både for mennesker og organisasjoners utvikling.

Målet er å fremme tverrfaglig samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving, for sammen å bidra til en sterkere og mer attraktiv region. 

Er med på internasjonalt dataeventyr og treng fleire tilsette i Volda:

Stor tru på lita brikke

På mobiltelefonen kan dei sjekke om dei hugsa å late igjen kontordøra. Dei har også kontroll på temperaturen i kontor-kjøleskapet.

 

Beste løsninger i mangfold

I kombinasjon med teknologikunnskap, er mangfold en nøkkel til å kunne skape og nyttiggjøre seg fremtidens løsninger.

Det gjelder både for dem som selv skal utvikle IKT-systemene, de som skal jobbe med forretningsstrategi, og for alle som skal være systembrukere.

Mangfold påvirker definisjonen av hvilke ideer som er de beste. Mangfold gir ulike perspektiver og tilnærminger, og gjør at man kan identifisere, vurdere og løse problemer raskere.

Team med mangfold har gjerne ulike tilnærminger til arbeidsmetodikk, og er ofte mer kreative og innovative enn homogene grupper.

I produkt- og tjenesteutvikling speiles bakgrunn og preferanser hos menneskene som jobber med prosjektet, mangfold er derfor avgjørende for å kunne skape løsninger for alle. Derfor må jentene med.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Unge som velger teknologiutdannelse kan se fram til en spennende og variert karriere der de kan velge mellom attraktive arbeidsgivere innen de aller fleste bransjer, både globalt og her på Sunnmøre.

De kan også få bidra til en bedre verden ved å utvikle løsninger knyttet til helse, undervisning, fattigdomsbekjempelse, energi, miljø med videre. Det må vi huske å fortelle dem, nå som de skal gjøre sine utdanningsvalg for fremtiden.

Vi ønsker lykke til med valget, og håper å se flere teknologijenter på NTNU til høsten!

Marie Gjære Gundersen
Kundeansvarlig Avento og prosjektleder NExTdigital 

Anniken Karlsen
Instituttleder, Institutt for IKT og Realfag NTNU

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.