Kronikk:

«Har læreren til barnet ditt utdanning?»

Foreldre sender barna sine av sted til hva de tror er kvalifiserte lærere med utdanningsbakgrunn.

Ingen krav: Det settes ikke samme kompetansekrav for å undervise i kroppsøving i barneskolen som det gjør i andre fag. Derfor kan mange elever møte en kroppsøvingslærer som ikke kan å undervise i dette faget, og det kan få negative følger både for forholdet eleven får til kroppsøving og en aktiv livsstil for resten av skolegangen og resten av livet, mener kronikkforfatteren. Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB Scanpix

Et dårlig møte med en ukvalifisert lærer kan påvirke elevens syn på faget gjennom resten av skolegangen

Mats Stadsnes
Kronikk

En utdanningsbakgrunn som gjør de mer egnet til å undervise barna deres i de grunnleggende fagene i den norske skolen. Men er læreren utdannet?

I noen fag er det kompetansekrav som stilles for å undervise i faget, i andre er det ikke det. For eksempel kroppsøving er det ingen krav ved undervisning på barneskolen.

Udir.no viser til at dersom man skal undervise på barnetrinnet, 1-7 klasse i bl.a. norsk, engelsk, matematikk og flere andre fag, så krever det minimum 30 studiepoeng som er relevante for det aktuelle faget.

Fag som for eksempel kroppsøving har ikke krav til relevante studiepoeng.

Det kan med andre ord bety at både du og jeg kan møte opp til kroppsøvingstimen i morgen og undervise elevene i kroppsøving.

Rekordmange lærere søker videreutdanning, men fortsatt ikke nok

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med at over 11.000 lærere har søkt om videreutdanning i 2019. Det er fortsatt mange som ikke oppfyller kravene.


Mange kan fort tenke på kroppsøving som et mindre viktig fag. Men hva er det egentlig? Kroppsøving er et praktisk fag med fokus på grunnleggende bevegelser, idrett, dans og friluftsliv.

Og så det som jeg mener er fagets store forbokstav, aktivitet og trening fra et helseperspektiv. Faget skal legge grunnlag for en aktiv livsstil og glede ved å være i bevegelse. Kroppsøving gir elevene mulighet til å lære flere ulike bevegelser, skape en bedre kontroll og bli komfortabel i egen kropp.

Faget gir de kunnskap i ulike aktiviteter og ulike treningsformer noe som er svært viktig for den «sofa-generasjonen» vi har utviklet oss til å bli.

Hvorfor er det slik at de fagene som samfunnet anser som de store og viktigste fagene i skolen stiller kompetansekrav til læreren, men andre fag som for eksempel kroppsøvingsfaget ikke gjør det?

Er norsk og matematikk viktigere for at elevene skal klare seg videre i livet enn kroppsøving? Er det å analysere dikt og ulike tekster, lære seg Pytagoras-setning, eller vite hvor mange epler man har igjen når vennen din tar to viktigere å vite for elevene i fremtiden enn å lære om en aktiv og sunn livsstil?

I utdanningen av kroppsøvingslærere er det fokus på ulike aktiviteter, idretter og leker som er tilpasset for barna.

Det er spesielt stort fokus på organisering og hvordan en opptrer ovenfor barna. Hvordan skal man organisere timen for å legge best mulig til rette for å vise elever glede gjennom mestring, bevegelse og idrett.

En lærer burde alltid ha som mål at en skal skape glede for elevene gjennom mestring i sitt fag. Det er viktig at en lærer ser alle elevene og når ut til dem.

Det er i barneskolen elevene har sitt første møtet med faget, og det er derfor en avgjørende periode for hva en elev kommer til å synes om faget, bevegelse og trening i fremtiden.

Et dårlig møte med en ukvalifisert lærer kan påvirke elevens syn på faget gjennom resten av skolegangen og i verste fall et helt liv.

Siden kroppsøving er faget hvor elevene skal lære om en sunn livsstil, kan den negative påvirkningen de kan få av en ukvalifisert lærer spille en stor rolle for hvorfor dagens unge heller sitter inne på sofaen med iPad enn å være ute og finne glede i bevegelse, idrett og friluftsliv.

Et eksempel på en kroppsøvingsutdanning, er den jeg tar her på Høgskulen på Vestlandet. Det er en treårig bachelorgrad innenfor idrett og kroppsøving. Vi lærer grunnleggende anatomi og fysiologi. Det vil hjelpe en kroppsøvingslærer til å få en mye dypere forståelse av relevante øvelser og bevegelser.

I tillegg er vi også, i løpet av utdanningen, innom de vanligste sportene/idrettene kroppsøvingsfaget inneholder, både teoretisk og praktisk.

Det er lettere for en lærer å lære videre en idrett han/hun selv har erfaring og kunnskap fra. Bacheloren inneholder også pedagogikk hvert år.

Både «vanlig» lærerpedagogikk, samt mer idrettsretta pedagogikk. I idrettspedagogikken lærer vi blant annet om hvilke faser barn går gjennom når det kommer til fysiologisk utvikling. Det er viktig for å forstå hvorfor noen elever sliter med lærer ting, mens andre klarer det med en gang. Å ha en forståelse rundt det vil være et stort pluss å ha med seg hvis en skal undervise på barnetrinnet.

En annen stor bolk under bacheloren er praksis. Vi har praksis hvert år. Barne-, ungdoms- og videregående skole. I praksis har vi en praksislærer som observerer oss og kommer med råd og veiledning.

Det er alle viktige faktorer som skal til får bli en god kroppsøvingslærer, men allikevel ikke et krav om å ha.

Hva ville du som forelder valgt for barnet ditt, en norsklærer som har erfaring fra sine egne gymnastikktimer for 20 år siden, eller en som har brukt tre år for å bli så godt rusta som mulig i det ene faget?

Førsteinntrykk spiller en avgjørende rolle for oss mennesker. En elev som har et dårlig møte med kroppsøvingsfaget, kan føre til at eleven misliker faget resten av sin skolegang. Det er derfor ekstremt viktig at det stilles krav til skolen.

Høgskulen i Volda og Sunnmøre regionråd:

Har snakka saman om lærarutdanninga

Tysdag møttest Høgskulen i Volda og Sunnmøre regonråd for å snakke om desentralisert vidareutdanningstilbod for lærarar.


De burde stille med kvalifiserte lærere som har kompetanse i kroppsøving på lik linje som de gjør med de andre fagene i skolen. Vi har blitt en generasjon med flere og flere overvektige barn. Jeg vil ikke si en kompetent lærer i kroppsøving vil være løsningen på denne nasjonale «krisen», men det vil være et steg i riktig retning.

Med et slik kompetansekrav i barneskolen vil vi nå ut til elevene i tidlig alder. Vi kan vise de gleden en kan finne i bevegelse, skape sunne verdier og bygge grunnmuren for et aktivt og sunt liv i fremtiden.

Å lære om bevegelse, friluftsliv og trening er grunnleggende faktorer for å skape en sunn livsstil. Det gir mulighet for å vise barna gleden en kan finne i trening, utfordre de både fysisk og psykisk, og skape mestring i ulike bevegelser.

Jeg mener at disse fokusområdene og at kvalifiserte lærere møter barna så tidlig som mulig i første møte med kroppsøvingsfaget, vil være en stor forbedring for den inaktive generasjonen.

Aktivitet og praksis kan brukes i flere fag, men det gjøres sjeldent. Kroppsøving blir derfor nøkkelen for å hjelpe elevene og legge opp til et sunnere og mer aktivt Norge.

Mats Stadsnes, Ålesund
Student, Høgskulen på Vestlandet

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.