Kronikk:

«Hvem skal vi stemme på i år?»

Tenk person: Bruk valgsystemet slik det er tenkt – tenk person og kumulèr! Tenk nytt – tenk kreativt, innovativt og nyskapende, skriver Bente Lunde Jacobsen i denne kronikken.  Foto: June R. Johansen

Bruk valgsystemet slik det er tenkt – tenk person og kumulèr!

Næringsforeningen: Bente Lunde Jacobsen er leder for Næringsforeningen, Ålesundregionen.   Foto: Tony Hall

Kronikk

La oss slå det fast! Sunnmørsregionen er ikke verdens navle – vi ligger ikke i sentrum av verden for å si det slik. Men vi har et svært aktivt næringsliv – et næringsliv med store maritime og marine bedrifter som er verdensledende på sine felt – vi har skipsindustri, fiskeri, havbruk, møbel og en stor leverandørindustri som konkurrerer globalt og har hele verden som sitt marked. Og nettopp derfor bør vi legge forholdene til rette for at energien vi ser i næringslivet kan overføres til å bygge Sunnmørsregionen stor og sterk. Og til dette trenger vi politikere – politikere som tør og vil og som er fremoverlente og nytenkende. Finner vi denne typen politikere på listene til de forskjellige politiske partiene?

I dagens Norge ser vi at det snakkes mye om den sentraliseringstrenden som foregår i landet vårt. Lik det eller ikke – det er en slik utvikling på gang. Stordrifts fordeler tvinger frem slike løsninger innen utdanning, helse, samferdsel og samfunnsliv forøvrig. Nå skal Sunnmørsregionens nye bykommune utvikles – og næringslivets rolle i denne utviklingen blir fortsatt svært viktig. Byutvikling er ikke viktig bare for de store byene – nemlig! Også byer som Ålesund med sitt aktive omland kan utvikle seg til å bli den største og mest slagkraftige regionen mellom Bergen og Trondheim. Men da må alle stå på – de offentlige styrende organene, utdanningsinstitusjonene, helseinstitusjonene og de vanlige samfunnsaktørene - og ikke minst næringslivet. Vi alle må dra lasset sammen – vi alle må fremsnakke Sunnmørsregionen som den mest attraktive bo- og arbeidsregionen i Norge. Det er her vi vil bo – det er her vi vil leve!

Utfordringene til en positiv utvikling slik jeg skisserer nå er mange. Og spørsmålet jeg stiller er - hvordan skal vi klare å sette Sunnmørsregionen på kartet – hvordan skal vi la være å drukne blant alle andre regioner som tenker på akkurat det samme? Hvilke erfaringer kan denne progressive utviklingen av Sunnmørsregionen hente fra det verdensledende næringslivet vi har?

Jo, vi trenger fanebærere! Gode mennesker – politikere - som står på barrikadene, er samlende for oss alle og som tør å kjempe i teten for vår felles utvikling. Slik mange fra næringslivet har gjort for å komme der vi er nå. Tenk på navn som Jens Petter Ekornes og Idar Ulstein i sin tid, Per Sævik og andre som markerer seg nå. Disse har utviklet næringslivet vårt til det det er i dag. Har vi navn på slike fanebærere på de listene som de politiske partiene legger frem for oss til det kommende kommune- og fylkestingsvalget? Er her politikere som tør stå frem for å snakke Sunnmørsregionens sak – og som har pondus og respekt nok til å møte landets øverste politiske ledelse og fortelle dem hvor skapet skal stå i vår del av landet? Som kan vinne slaget alle regioner deltar i?

Uansett politisk ståsted – og partipolitisk liste – ved dette kommune- og fylkesvalget må du velge de personene som du mener kan fylle rollen som fanebærer for Sunnmørsregionen. Bruk valgsystemet slik det er tenkt – tenk person og kumulèr! Tenk nytt – tenk kreativt, innovativt og nyskapende! Godt valg!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!