Kronikk:

«Kvinner inntar stadig nye roller på NTNU»

Med Anne Borg som konstituert rektor har en kvinne inntatt nok en posisjon i det som en gang var mannsbastionen NTNU.

Kvinnelige ledere: Instituttleder Anniken T.Karlsen mottar ros og blomster for arbeidet med utviklingen av instituttet IKT og realfag. Her sammen med Ingrid Schølberg og Annik Magerholm Fet.  Foto: Privat

Skoleledelse: NTNU i Ålesund har fått på plass flere kvinner i lederposisjoner i det som tidligere var en mannsbastion.  Foto: Staale Wattø

Kronikk

Denne sommeren har vi også fått en ny dekan for fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Hun heter Ingrid Schjølberg og er professor i marin kybernetikk.

Jeg har siden 2017 hatt lederposisjonen viserektor ved NTNU i Ålesund, og jeg har flere kvinner i lederteamet. Det tre instituttene institutt for IKT og realfag (IIR), institutt for helsefag (IHA) og Institutt for biologiske fag (IBA) ledes alle av dyktige kvinner.

Vi håper selvfølgelig at vi kan være forbilder og gi enda flere unge jenter mot og tro på at de kan satse på høyere utdanning og ikke minst realfag. Jeg var selv leder for realfagsutdanning ved forkurs til ingeniørutdanningen i Møre og Romsdal allerede i 1980, og jeg har dratt nytte av den ledererfaringen i min videre karriereutvikling. Det gjelder å være tidlig ute på mannsdominerte arenaer.

Schølberg, som besøkte Campus Ålesund fredag i forbindelse med en dekan- og instituttledersamling er enig.

– Samspillet mellom mennesker, maskin og samfunn er viktig nå når teknologien inntar stadig nye områder og løser stadig flere oppgaver i livene våre. Her tror jeg det slett ikke er en ulempe med en «kvinnelig tilnærming».

Også når det gjelder de som søker seg til høyere utdanning så er utviklingen entydig. Det blir stadig flere jenter. For ti, femten år siden var jenteandelen mellom fem og ti prosent. Nå er den på 24 prosent (IE – fakultetet). På de femårige studiene er vi over 30 prosent.

På et av instituttene ved NTNU i Trondheim – Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi – er over halvparten av dem som kom inn denne høsten jenter. Det er en milepæl.

Her i Ålesund er det fremdeles flest gutter som søker seg til de typiske ingeniørfagene, men vi håper at vi også her kommer etter.

Jentenettverket Ada spiller en stor rolle når det gjelder å rekruttere kvinnelige studenter til teknologiske fag, og reflekterer samtidig NTNUs strategi om mangfold og likestilling mellom kjønnene.

Gode rollemodeller og et enda mer integrert NTNU, med de muligheter det gir, vil dra utviklingen i riktig retning. Selvfølgelig er vi også svært glade for enhver motivert mannlig student som søker seg til NTNU.

Det skulle da bare mangle.

I Ålesund har vi for øvrig flere kvinnelige rollemodeller i ledende posisjoner, spesielt i det offentlige, men også i flere av våre FoU-miljøer. I næringslivet er det fortsatt plass til flere kvinnelige ledere. Vi vet at de kvinnelige industrilederne er svært gode motivatorer for de yngre kvinnene i vår region, og dette kan vi bygge videre på.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!